Szkolenia zamknięte

Jako trenerzy psychologiczni zajmujemy się wspomaganiem rozwoju. W warsztatach i treningach grupowych staramy się zwiększać obszar samoświadomości uczestników, pobudzać i mobilizować wewnętrzne potencjały oraz uczyć umiejętności przydatnych w procesie zmiany.

Doradzamy w zakresie przygotowania odpowiednich przedsięwzięć szkoleniowych, badamy potrzeby oraz diagnozujemy. Programy naszych szkoleń są zawsze dostosowane do aktualnych potrzeb klienta.

Obszary tematyczne naszych szkoleń są przedstawione poniżej:

Zmiana jak sobie z nią radzić i jak nią zarządzać

Celem szkolenia jest nauczenie, jak doświadczać i przechodzić przez proces zmian zachodzących w organizacji w sposób przynoszący korzyści osobiste, zawodowe i korzyści dla organizacji.

Zmiany zachodzące w organizacji , takie jak restrukturyzacja, łączenie firm, a nawet zmiany w rodzimym zespole to proces, który trwa w czasie i powoduje też realne konsekwencje i zmiany w życiu pojedynczego pracownika. Nie każdy lubi zmiany, nie każdy umie na nie reagować w sposób przynoszący korzyści. Szkolenie wyjaśnia, jak można odpowiedzieć na zmiany toczące się w organizacji tak, by nie tracić motywacji, nie blokować się, nie popadać w sarkazm i defetyzm. Szkolenie uczy spostrzegania zmiany w kategoriach potencjału i szansy, jak reagować na zmiany, aby nie tracić siebie, nie tracić swojego zaangażowania, umieć wspierać toczący się proces i umieć konstruktywnie i twórczo współpracować  przy wdrażaniu zmian

Work life balance - zarządzanie sobą w czasie

Celem szkolenia jest pomoc w odnalezieniu równowagi w życiu i  pracy poprzez zwiększenie umiejętności skutecznej i bardziej satysfakcjonującej organizacji własnego życia zawodowego i osobistego. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania i przećwiczenia autorskiej metody Marii i Piotra Fijewskich „rozciągania/spowalniania” czasu realizowanej z sukcesem od ponad 10 lat. Metoda uczy jak nie tracić poczucia sensu będąc w trybie zadaniowym, jak zarządzać własną uwagą i własnym doświadczeniem w sposób, który powoduje pełniejsze uczestnictwo w życiu osobistym(rodzinnym), a jednocześnie skutecznie podnosi efektywność zadaniową.
Wprowadzamy narzędzia służące zrozumieniu, co tak naprawdę kradnie nam czas  i uczymy eliminacji „złodziei czasu”. Szkolenia rozwija również umiejętności interpersonalne niezbędne do kierowania organizacją własnych działań zawodowych. Uczymy, jak stawiać granice, jak dawać skuteczny feedback, jak wyrażać oczekiwania.

Zarządzanie osobistą energią - czyli jak zarządzać czasem, stresem i emocjami

Celem szkolenia jest refleksja nad sposobami zarządzania osobistą energią w świecie VUCA. Rzeczywistość, w której żyjemy i pracujemy jest coraz bardziej zmienna, niepewna, złożona i niejednoznaczna, a to generuje różnorodne napięcia i stres. Aby poradzić sobie z zadaniami, które musimy realizować w tak zdefiniowanej rzeczywistości, powinniśmy nauczyć się lepiej zarządzać swoja energią.  Okazuje się, że stosując proste zasady i wprowadzając w życie pewne nieskomplikowane rytuały możemy znacząco wpływać na poziom swojej energii zwiększając zawodową efektywność.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się, jak czerpać energię z CIAŁA, UMYSŁU, EMOCJI i DUCHA, przyglądają się swoim nawykom i przyzwyczajeniom w każdym z tych czterech obszarów,  aby świadomie zdecydować, które z nich pomagają im być bardziej efektywnymi pracownikami i bardziej zadowolonymi z życia ludźmi.

Szkolenie kończy się indywidualną autodiagnozą i planem rozwoju.

Zadania a relacje - asertywna komunikacja w praktyce

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji interpersonalnych umożliwiających efektywne porozumiewanie się w warunkach dużego obciążenia zadaniami. Ciężar obowiązków i szybko upływający czas rodzi w nas napięcie, pod wpływem którego często tracimy kontrolę nad formą i sposobem prowadzenia rozmowy. Chwilowa utrata kontroli nad sobą i wypowiadanymi słowami często negatywnie wpływa na jakość ważnych dla nas relacji i utrudnia współpracę przy wykonywaniu codziennych zadań. Takie sytuacje można w znacznym stopniu ograniczyć, poznając pozytywne wzorce komunikacji.

Szkolenie doskonali umiejętność komunikowania własnych potrzeb, egzekwowania poleceń czy przyjmowania krytyki przy użyciu odpowiednich narzędzi i asertywnych technik. Wyrażanie swoich myśli i emocji w mniej agresywny i bardziej kontrolowany sposób pozytywnie wpływa na jakość relacji oraz szybkość podejmowanych decyzji i ustaleń, a to przynosi wymierne korzyści zarówno w kontaktach biznesowych, jak i prywatnych.

Empatia i zarządzanie emocjami czyli jak rozwijać inteligencję emocjonalną

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji sprzyjających rozwojowi inteligencji emocjonalnej poprzez zrozumienie, jaki wpływ na nasze zachowania mają przeżywane przez nas uczucia. Szkolenie uczy rozpoznawania, kontrolowania oraz wyrażania emocji w nieagresywny sposób. Pozwala usprawnić umiejętność uważnego słuchania drugiego człowieka oraz wyrażania i doświadczania reakcji empatycznych. Dzięki temu w relacjach międzyludzkich pojawiają się tak potrzebne dzisiaj zachowania, jak wzajemne zrozumienie, chęć udzielania sobie wsparcia, umiejętność prowadzenia konstruktywnych dyskusji pozwalających rozwiązywać problemy. Uczestnicy mają okazję odkrycia w sobie dodatkowych pokładów energii do działania i uruchamiają wewnętrzną motywację do realizacji celów.

Razem możemy więcej - aktywny trening współpracy w zespole

Celem szkolenia jest integracja i bliższe poznanie się uczestników, doświadczenie własnego sposobu funkcjonowania w zespole zadaniowym oraz modelowanie konstruktywnych zachowań sprzyjających efektywnej współpracy. Preferowaną metodą jest nauka przez doświadczenie z wykorzystaniem ćwiczeń realizowanych zarówno w sali szkoleniowej, jak i w terenie.

Integracja małych i dużych zespołów

Celem szkolenia jest integrowanie  i motywowanie uczestników do wspólnej pracy oraz wzbudzanie pozytywnych emocji związanych z poczuciem satysfakcji bycia w zespole, firmie, organizacji. Proponujemy INNOWACYJNE PROJEKTY INTEGRACYJNE dla małych i dużych zespołów charakteryzujące się:

- edukacyjną zabawą, która wzmacnia współpracę i utrwala pozytywne wzorce komunikacji,

- niebanalną fabułą i ciekawymi propozycjami zadań zespołowych,

- umiejętnym dopasowaniem aktywności do zróżnicowanych potrzeb grupy.

Komunikacja i budowanie relacji poprzez bieżący feedback

Celem szkolenia jest poprawa jakości relacji interpersonalnych i zwiększenie wydajności ludzi  na co dzień ze sobą współpracujących. Cel ten realizujemy poprzez nauczenie uczestników prawidłowego posługiwania się określonymi narzędziami komunikacyjnymi, takimi jak np. bieżący feedback. Podczas szkolenia wspólnie z uczestnikami pracujemy nad wypracowaniem nawyków formułowania otwarcie swoich myśli i odczuć w taki sposób, aby sprzyjało to szybkiemu i precyzyjnemu przekazywaniu informacji oraz konstruktywnej rozmowie prowadzącej do przełamania ewentualnego impasu czy konfliktu.

Jak realizować zadania zawodowe, być skutecznym i efektywnym a jednocześnie budować pozytywne relacje z klientami i współpracownikami? Szkolenie pozwala na rozwój kompetencji interpersonalnych, niezbędnych do efektywnej i komfortowej pracy. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli przyjrzeć się własnemu stylowi komunikacji, podejściu do asertywności, przećwiczyć zdobywane umiejętności oraz wspólnie wypracować sposoby reagowania w sytuacjach trudnych. Program został skonstruowany tak, aby zawrzeć w nim narzędzia i techniki, które będą przydatne wielu obszarach codziennej pracy zawodowej. Bardzo istotnym elementem szkolenia jest praca na przykładach własnych uczestników i dzięki temu wypracowanie gotowych rozwiązań dopasowanych do indywidualnych sytuacji.

Interwencja kryzysowa w zespole - facylitacja pracy zespołowej

Celem szkolenia jest rozpoznanie i neutralizowanie konfliktów i sytuacji trudnych w zespole lub zespołach, optymalizacja funkcjonowania zespołu lub zespołów będących w kryzysie lub konflikcie, poprawa relacji interpersonalnych w grupie współpracowników, udrożnienie komunikacji uczenie nowych form konstruktywnego porozumiewania się, zwiększenie satysfakcji i przywrócenie komfortu pracowników w miejscu pracy

Asertywność menadżera

Celem szkolenia jest doskonalenie asertywności - jednej z podstawowych kompetencji oczekiwanych i wymaganych od menedżera. Obecnie w czasie nieustających zmian w organizacjach, recesji, presji pracowników i wyścigu po wynik pogłębia się chaos, zwiększa stres, rosną wymagania rynku. Asertywność i wartości, na których ona bazuje pomagają menedżerowi czy liderowi budować autentyczność, wiarygodność oraz zaufanie, które są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu na stanowisku zarządczym, prowadzeniu zespołu, ale przede wszystkim w codziennych i rozwojowych rozmowach z pracownikami, przełożonymi oraz klientami.

Podczas szkolenia pracujemy metodą doświadczeniową  w oparciu o prawdziwe sytuacje wnoszone przez każdego uczestnika.

Zarządzanie zmianą w zespole

Celem szkolenia jest nauka komunikowania się z pracownikami w taki sposób, by elastycznie dopasowali się do nowej sytuacji z korzyścią dla siebie i całej organizacji. Uczestnicy mają możliwość zrozumieć rolę i zadania lidera w przeprowadzaniu zespołu przez zmiany oraz rozwijać kompetencje konstruktywnego oddziaływania na zespół, łagodnego i skutecznego przełamywania oporu wobec zmian.

Uczymy, jak informować o kolejnych etapach zmian oraz jak wygaszać konflikty. Dostarczamy technik mediacyjnych, technik niemanipulacyjnego wywierania wpływu, pozyskiwania poparcia i motywowania, np. poprzez udzielanie pozytywnych wzmocnień.

Zarządzanie zespołem w kryzysie

Celem szkolenia jest wyposażenie menadżerów w narzędzia potrzebne do skutecznego zarządzania pracownikami w trudnych sytuacjach w warunkach zagrożenia kryzysem. Zmiany w organizacji, łączenie, przenoszenie czy rotacja zespołów to sytuacje, które zazwyczaj wiążą się z dezorganizacją i niepewnością pracowników - myśleniem katastroficznym, konfliktami, czy ogólnym stresem.
Uczymy menadżerów, jak przekazywać pracownikom negatywne i frustrujące informacje oraz jak radzić sobie z problemowymi reakcjami zespołu takimi, jak bunt, opór, chaos czy powszechna demotywacja. Podczas szkolenia przedstawiamy techniki mediacyjne służące skutecznemu rozwiązywaniu konfliktów wewnątrzgrupowych.

Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym

Celem szkolenia jest poprawa umiejętność budowania relacji z pracownikami reprezentującymi inne pokolenie niż prowadzący zespół menadżer oraz wzmocnienie zdolność do utrzymywania wielopokoleniowego zespołu w spójności i współpracy. Odległości czasowe między pokoleniami wciąż się zmniejszają. 30-latkowie i 20-latkowie to dwa różne pokolenia. Wśród ludzi aktywnych zawodowo są co najmniej trzy pokolenia ludzi, którzy funkcjonują w zupełnie innej kulturze komunikowania się, mają inne oczekiwania, inaczej spostrzegają, inaczej myślą, czują, cenią inne wartości.

Szkolenie uczy, jak tworzyć relacje z pracownikami reprezentującymi różne pokolenia, jak docierać do tych najtrudniejszych pracowników, jak szukać tego, co wspólne między pokoleniami. Pokazujemy, w jaki sposób uczyć siebie i innych tolerancji, a także, gdzie się kończy jej granica. Dostarczmy technik pomagających utrzymać zespół w dobrych relacjach, w klimacie bezpieczeństwa, otwartości i motywacji do zadań.

Coaching menadżerski jako narzędzie rozwoju pracownika

Celem szkolenia jest wyposażenie menadżerów w narzędzia, dzięki którym mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój oraz zwiększyć motywację swoich pracowników. Coaching jest narzędziem, które świetnie sprawdza się w rozmowach oceniających i rozwojowych pracownika, w sytuacjach trudnych, w sytuacjach edukacyjnych wobec pracownika, i problemach wymagających samodzielnego rozwiązania, jak również przy monitorowaniu projektów pracowniczych. Za pomocą tej metody lider ma możliwość rozwijania i usamodzielniania pracowników – budowania ich autonomii i sprawczości osobistej, co przekłada się na korzyści dla całej firmy.

Metody pracy - szkolimy według autorskiej koncepcji tzw. coachingu opartego na feedbacku, która wykorzystuje elementy asertywności, metody kontaktu odzwierciedlającego oraz koncepcję koncentracji na rozwiązaniach.

Lider transformacyjny jako trener, czyli jak prowadzić zespół do wzrostu

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności lidera transformacyjnego w zakresie zarządzania zespołem w świecie VUCA oraz rozwój kompetencji menadżera w oparciu o umiejętności trenerskie.

Nowoczesne przywództwo wymaga od liderów już nie tylko wysokich kompetencji kierowniczych czy menadżerskich,  ale również ciągłego rozwoju kompetencji interpersonalnych czy osobistych, by oddziaływać na zespół poprzez wiarygodność, jasne wizje, wspieranie kultury współpracy i zaangażowania. Jak wynika z naszych doświadczeń, umiejętności budowania pozytywnych relacji między pracownikami, często wywodzącymi się z różnych pokoleń, wydaje się kluczem do efektywnego zarządzania w niestabilnej i zmiennej rzeczywistości.

Zauważyliśmy sporo podobieństw pomiędzy umiejętnościami potrzebnymi liderom transformacyjnym a umiejętnościami trenerskimi, pomocnymi w zarządzaniu grupami podczas projektów szkoleniowych. W trakcie szkolenia koncentrujemy się na uczeniu umiejętności pozwalających liderom być bliżej ludzi, lepiej ich rozumieć i dzięki temu reagować w trudnych momentach w sposób, który uruchamia energię do działania i poprawia efektywność, a nie ją blokuje. Uczestnicy będą więc przyswajać narzędzia trenerskie skuteczne w reagowaniu na sytuacje zmiany i wspierające w rozwiązywaniu trudnych sytuacji zespołowych, takich jak opór w grupie, konflikty czy spadki energii i zaangażowania. Uczestnicy poznają również narzędzia integracyjne i coachingowe przydatne do odnawiania zespołowej energii.

Dodatkowym elementem, jest budowanie własnej tożsamości jako lidera transformacyjnego. Uczymy, jak wykorzystać własną charyzmę oraz jak w atrakcyjny sposób prowadzić spotkania grupowe i wzbudzać motywację w swoich pracownikach. Menadżerowie mają możliwość rozwinięcia swoich umiejętności budowania atmosfery wzajemnego zaufania i porozumienia z pracownikami oraz wytwarzania w zespole trwałych mechanizmów wzajemnej współpracy.

Wywieranie wpływu - utrwalanie postawy asertywnej w kontaktach z klientami

Celem szkolenia jest doskonalenie osobistej skuteczności w kontaktach z trudnymi i wymagającymi klientami poprzez rozwijanie umiejętności partnerskiej perswazji („gentle persuasion”). W szkoleniu kładziemy duży nacisk na pogłębianie własnej świadomości dotyczącej odpowiedzi na pytania: Jak prowadzę trudną rozmowę? Jak się zachowuję? Jakie są moje cele, oczekiwania i intencje w kontakcie z klientem? Świadomość siebie w połączeniu ze sprawnym posługiwaniem się narzędziami asertywnej komunikacji pozwala w rozmowach z trudnymi klientami być bardziej elastycznym, bardziej przekonującym, bardziej asertywnym i bardziej skutecznym w rozmowach.

Ekokomunikacja - nowy model wizyty handlowej

Ekokomunikacyjny model wizyty handlowej jest oparty na nowej filozofii/koncepcji sprzedaży, kwestionującej dotychczasowe klasyczne modele wizyty handlowej. Sprzedawca bazując na potencjałach własnych, takich jak- zdolność do wchodzenia w kontakt, naturalna emocjonalność, zdolność do empatii i uważności, otwartość, bezpośredniość, nieinwazyjny styl bycia- bez presji buduje zaufanie i szczerą, długotrwałą relację z klientem.

Na szkoleniu uczymy zasad i technik sprzyjających budowaniu autentycznej , bezstresowej relacji z klientem, ćwiczymy łatwe i trudne sytuacje sprzedażowe.

Counseling w pracy rozwojowej z pracownikami

Celem szkolenia jest nauka, w jaki sposób nieść pomoc psychologiczną i reagować na trudne sytuacje, z którymi zmagają się pracownicy, m.in. kłopoty rodzinne, problemy osobiste, inne sytuacje trudne lub spadek zaangażowania i motywacji. Pomagamy wypracowywać wewnętrzne procedury postępowania w sytuacjach wystąpienia u pracownika firmy kryzysu psychologicznego.

Program wspierania pracowników jako dodatkowe narzędzie w pracy HR

Celem szkolenia jest uwrażliwienie na problemy pracownicze, które mają wpływ na wydajność w pracy i jednocześnie przygotowuje dział HR do pełnienia funkcji wewnętrznego konsultanta EAP. Poznanie i wdrożenie elementów EAP jako nowoczesnego narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi wynikającego ze stałej troski o zdrowie i dobre funkcjonowanie pracownika.

Szkolenie polega na przekazaniu uczestnikom wiedzy, sposobów reagowania i możliwości interwencji w szczególnych sytuacjach, takich jak:

- problem alkoholowy pracownika lub jego członka rodziny

- depresja i apatia

- problem z przemocą w rodzinie

- kryzys utraty i żałoby

- trauma wypadku

- zachowania samobójcze

- inne sytuacje trudne

SZKOLENIE TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH

Szkolenie jest formą Szkoły Trenerów Biznesu,  jednego z flagowych produktów Ośrodka Intra, której program możemy zrealizować jako kurs zamknięty dla trenerów danej organizacji.

Grupa docelowa: W zależności od oczekiwań klienta,  doskonalimy umiejętności trenerów wewnętrznych, bądź organizujemy warsztat, podczas którego od podstaw uczymy kompetencji trenerskich i przygotowujemy nowo powstały zespół trenerów do pracy szkoleniowej.

Czas trwania: Liczba godzin warsztatowych zależy od dokładnego zbadania potrzeb szkoleniowych oraz oczekiwań i preferencji organizacji. Opieramy się na praktycznym i nowoczesnym podejściu biznesowym do roli trenera w organizacji i na wartościach takich, jak szczerość, autentyczność i empatia.

Pełnowymiarowy kurs: 202 godzin dydaktyczno-warsztatowych, rozłożonych na cykl 12 sesji szkoleniowych (9 sesji 16-godzinnych, 1 sesja 10-godzinna oraz 8-godzinna sesja zamykająca cykl szkoleniowy oraz 5-dniowy trening interpersonalny, obejmujący 40 godzin).
Zakres godzinowy i merytoryczny daje niezbędne podstawy każdemu uczestnikowi do ubiegania się o licencję trenerską PTP (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników  do roli trenera wewnętrznego, do samodzielnego prowadzenia procesu szkoleniowego: od badania potrzeb szkoleniowych, przygotowanie szkolenia i jego realizację, po ewaluację efektów szkoleniowych.

Warsztaty doskonalące umiejętności trnerskie

Celem szkolenia jest umożliwienie trenerom wewnętrznym uzupełnienie i rozwiniecie ich kompetencji trenerskich. Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do pełnienia roli trenera wewnętrznego, takie jak: empatia i podążanie za grupą, zarządzanie energią grupy, budowanie klimatu otwartości i komunikatywności, kreatywność, umiejętność autoprezentacji i radzenie sobie z grupowymi sytuacjami trudnymi. Poznają również zadania trenera podczas samodzielnego prowadzenia procesu szkoleniowego: od badania potrzeb szkoleniowych, przygotowania szkolenia i jego realizacji, po ewaluację efektów szkoleniowych.

Celem coachingu jest rozwój umiejętności, wzrost efektywności działań oraz rozwiązanie problemów stojących na drodze rozwoju.

Efektem coachingu jest odczuwane przez samego uczestnika, ale też przez jego otoczenie tzw. przesunięcie do przodu w jego poczuciu rozwoju osobistego.

Nasi coachowie są superwizorami psychoterapii i treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mają wieloletnie doświadczenie zarówno w rozmowach coachingowych i counselingowych dotyczących życia prywatnego, jak i zawodowego (tematyka biznesowa, kadra menadżerska i kadra zarządzająca).

Prowadzimy szkolenia biznesowe opracowane pod kątem potrzeb kadry menadżerskiej i pracowników firm.

X