ZADANIA A RELACJE – Asertywna komunikacja w praktyce

Szkolenie pozwala na rozwój kompetencji interpersonalnych, niezbędnych do efektywnej i komfortowej pracy. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli przyjrzeć się własnemu stylowi komunikacji, indywidualnemu podejściu do asertywności, przećwiczyć zdobywane umiejętności oraz wspólnie wypracować sposoby reagowania w sytuacjach trudnych. Program został skonstruowany tak, by uczestnicy poznali narzędzia i techniki asertywne, przydatne w wielu obszarach codziennej pracy zawodowej.

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie siebie w procesie komunikacji - własnych celów, potrzeb, oczekiwań i intencji;
 • Zdobycie umiejętności budowania jasnego przekazu;
 • Poznanie zakłóceń w komunikacji oraz dynamiki relacji interpersonalnych;
 • Zdobycie wiedzy na temat warunków efektywnej współpracy zespołowej;
 • Zwiększenie efektywności osobistej w budowaniu partnerskich relacji;
 • Praktyczne ćwiczenia na przykładach własnych - opanowanie technik skutecznej
  komunikacji oraz wypracowanie strategii zachowań w obliczu konkretnych sytuacji.

Program szkolenia:

1. Budowanie pozytywnych relacji w środowisku zawodowym - wprowadzenie

 • Zaufanie i otwartość podstawą skutecznej współpracy
 • „Gry i transakcje” między ludźmi - jak nie dać się „wkręcić” w kontakcie z innymi?
 • Dobrze działający zespół - dysfunkcje zespołowe według Lencionego

2. Filary konstruktywnego dialogu – techniki i narzędzia

 • Narzędzie konstruktywnej komunikacji - jak słuchać, by inni mówili i jak mówić, by inni słuchali?
 • Feedback jako narzędzie budowania zadowolenia z siebie i efektywności zawodowej
 • Autodiagnoza stylu komunikacji - jakim uchem słucham? jakimi ustami mówię? -
  płaszczyzny wypowiedzi von Thuna

3. Postawa asertywna – budowanie indywidualnego rozumienia

 • Asertywność - czym jest?
 • Asertywność, agresja czy uległość? - jak świadomie wybierać
 • Co daje asertywność w relacjach zawodowych?

4. Asertywna obrona i stawianie granic – nauka zachowań i doświadczanie

 • Odmawianie
 • Wyrażanie i obrona własnych poglądów
 • Reagowanie na nieuzasadnione i uzasadnione uwagi krytyczne
 • Obrona przed manipulacją, agresją, atakiem werbalnym, presją i ingerencją

5. Asertywna ekspansja i wywieranie wpływu – nauka zachowań i doświadczanie

 • Skuteczne wyrażanie próśb i oczekiwań - konkret & kontrakt
 • Udzielanie krytyki konstruktywnej - budowanie własnego autorytetu
 • Siła pochwały asertywnej – pozytywne kreowanie otaczającej rzeczywistości

Termin i cena

Brak wydarzeń

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

 

Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.

X