Jak odblokować moc sprawczą

W środowisku pracy wszystkie doświadczenia, które mają charakter upokarzania, presji, mobbingu, wykorzystywania i innych form złego traktowania naruszającego godność osobistą, pozostają w człowieku w formie ciężaru psychologicznego. Wpływają na ograniczenie efektywności, często blokują konstruktywne działania, rozwój zawodowy oraz komplikują kontakty z ludźmi. Jeśli jesteś obciążony dawnymi traumami, to nawet w nowym, obiecującym miejscu pracy będziesz czuł swoje blokady i ograniczenia. Do pełnego rozwoju potencjału zawodowego i satysfakcji z codziennej pracy niezbędne jest uwolnienie się od ciężaru wywołanego trudnymi sytuacjami z przeszłości – w tym chcemy Ci pomóc.

Cele szkolenia:

  • Uwolnienie od napięć i blokad związanych z przeżytymi sytuacjami traumatycznymi w pracy;
  • Zwiększenie poziomu własnej energii, poczucia siły i pewności siebie;
  • Dostarczenie narzędzi asertywnych służących stawianiu granic oraz sprawczemu działaniu i wywieraniu konstruktywnego wpływu na ludzi i sytuacje;
  • Pomoc w docieraniu do nowych źródeł własnej energii oraz nowych obszarów potencjałów rozwojowych.

Szkolenie zakłada psychologiczną pracę rozwojową, w tym indywidualną pracą nad trudnymi sytuacjami z przeszłości.

Termin i cena

Brak dostępnych terminów

Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.

 

X