Nasze podejście

Wychodzimy z założenia, że dobre funkcjonowanie firmy opiera się na stworzeniu pracownikom możliwości rozwoju własnych potencjałów oraz budowaniu prawidłowych relacji interpersonalnych. Nasze długoletnie doświadczenie pokazuje, że takie podejście istotnie przyczynia się do wzrostu efektywności jednostki, a tym samym całej organizacji.

Wiedza i wieloletnie doświadczenie naszych trenerów i superwizorów w zakresie psychologii, psychoterapii i treningu psychologicznego daje nam mocne podstawy do prowadzenia skutecznej pracy nad zmianą zachowań. Wiemy, jak doprowadzić do zmiany zachowania na bardziej konstruktywne w obszarze osobistym, interpersonalnym, zawodowym. Na tej bazie stworzyliśmy autorskie programy szkoleniowe skierowane specjalnie do środowiska biznesowego.

Realizujemy szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, prowadzimy coaching indywidualny, edukujemy i superwizujemy trenerów wewnętrznych, jesteśmy diagnostami i doradcami.

 

NASZE PODEJŚCIE

  • Bazujemy na wartościach psychologii humanistycznej
  • W pracy szkoleniowej przywiązujemy dużą wagę do pełnego szacunku, autentycznego, akceptującego i empatycznego kontaktu – uważamy, że nawiązanie pełnego szacunku, życzliwości i zaufania kontaktu z drugim człowiekiem jest najwartościowszym sposobem wspierania jego rozwoju.
  • Skupiamy się na potencjałach i mocnych stronach uczestników. Takie podejście tworzy atmosferę zaufania i otwartości, co znacznie zwiększa aktywność uczestników w trakcie warsztatów a tym samym przyczynia się do efektywnej nauki, przenoszenia treści szkolenia do codziennego życia i konstruktywnym zmianom w zachowaniu.
  • Kładziemy nacisk na edukację poprzez osobiste doświadczenie uczestników
  • Podstawowym założeniem naszych metod szkoleniowych jest aktywna praca z grupą, ze zdecydowaną przewagą ćwiczeń nad wykładami, która daje możliwość bezpośredniego kontaktu trenera z uczestnikami oraz pozwala na wymianę interpersonalną pomiędzy uczestnikami.
  • Nasze szkolenia to cykl doświadczeń: budujemy różnorodne doświadczenia wokół konkretnych treści tak, aby efekt przyswajania wiedzy i umiejętności był jak najtrwalszy. Wierzymy, że istotne zmiany następują poprzez osobiste doświadczenie: nowych konstruktywnych sposobów zachowania, emocji czy doznań z ciała. Im doświadczenie bardziej jest znaczące, tym dane treści mocniej zostają utrwalone.
  • Uczymy także w oparciu o potencjał przeszłych doświadczeń, poddając refleksji i dyskusji sytuacje z realnego życia, nad którymi uczestnicy chcą pracować w czasie warsztatów.
  • Jesteśmy ekspertami w wykorzystywaniu naturalnych procesów zachodzących w grupie
  • Nasze programy są konstruowane z myślą o tym, jak przebiega proces grupowy.
  • Praktyka naszych trenerów i rozumienie psychologicznych procesów zachodzących w trakcie doświadczeń szkoleniowych pozwala im wykorzystywać dynamikę grupową do facylitacji prac zespołowych i pracy interpersonalnej w grupie.

 

X