Edukacja trenerów

W firmach i instytucjach:

  • organizujemy szkoły trenerskie w analogicznym wymiarze jak nasze szkoły trenerskie, realizujemy także skrócone programy przygotowujące do pracy trenerskiej;
  • pomagamy budować projekty szkoleniowe;
  • konsultujemy i przygotowujemy superwizyjnie trenerów wewnętrznych.

Nasze doświadczenie pozwala nam zbudować programy odpowiadające na potrzeby trenerów wewnętrznych na różnych poziomach zaawansowania.

Od ponad 15 lat prowadzimy szkoły trenerskie.

  • Wszystkie szkoły oparte są o autorskie programy, zarówno dotyczące pracy trenera i jego kompetencji, jak i sposobu budowania programów szkoleniowych.
  • Programy zostały stworzone na bazie wieloletniego doświadczenia pracy trenerskiej i edukacji dorosłych przez trenerów i superwizorów treningu.
  • W ramach szkół przekazujemy naszą filozofię prowadzenia szkoleń a także dostarczamy praktycznych narzędzi oraz uczymy umiejętności niezbędnych w pracy trenera, takich jak – między innymi - uczenia w oparciu o doświadczenie, pracy na procesie grupowym, reagowania w sytuacjach trudnych a także budowania programów szkoleniowych dopasowanych do odbiorcy.

Nasza kadra trenerska posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a szkoły są akredytowane przez Kuratorium Oświaty w zakresie uczenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

  • Szkoła Trenerów Biznesu jest dedykowana dla trenerów pracujących w obszarze biznesu: trenerów wewnętrznych, menedżerów, trenerów produktowych, trenerów pracujących w firmach szkoleniowych czy trenerów – freelancer’ów.
  • Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego przygotowuje do prowadzenia zajęć warsztatowych przy użyciu metod aktywnych, w tym szkoleń dla: instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, firm szkoleniowych, biznesu.
X