Coaching

Coaching, to forma rozmowy, gdzie coach za pomoc pogłębionego kontaktu i odpowiednich pytań, nie narzucają własnych opinii i rozwiązań pomaga rozmówcy odkryć własne potencjały i zastosować autorski sposób postępowania lub rozwiązań w sytuacjach problemowych.

Nasi coachowie są superwizorami psychoterapii lub treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracują zarówno w obszarze life-coachingu jak też biznesowego executive coaching. Prowadzimy coachingi indywidualne, jak i uczymy kadrę menedżerską coachingu wobec podwładnych.

  • Coaching indywidualny: stosujemy autorską metodę kaskadową, czyli połączenie coachingu z elementami indywidulnego treningu umiejętności. Ofertę kierujemy głównie do kadry zarządzającej oraz wyższej kadry menedżerskiej.
  • Coaching jako narzędzie rozwoju pracownika – nauka coachingu wobec podwładnych: szkolimy według autorskiej koncepcji tzw. coachingu opartego na feedbacku, która wykorzystuje elementy asertywności, counsellingu, metod kontaktu odzwierciedlającego oraz koncepcji koncentracji na rozwiązaniach. Autorski jest również sposób szkolenia: w oparciu o indywidualne rozmowy oraz monitorowania procesu wdrożenia działań rozwojowych wobec swoich pracowników.

Coaching menadżerski oparty na feedbacku stosuje się w rozmowach oceniających pracownika, rozwojowych, w sytuacjach trudnych dotyczących pracownika, w sytuacjach edukacyjnych wobec pracownika i problemach wymagających samodzielnego rozwiązania, również w sytuacjach monitorowania samodzielnych projektów pracowniczych.

X