Etapy szkolenia EFT

ETAPY SZKOLENIA EFT- terapia indywidualna

Szkolenie EFT jest przeznaczone dla osób, które są przynajmniej na III roku Szkoły psychoterapii.

1. Otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty EFT jest możliwe, gdy psychoterapeuta ma ukończoną szkołę psychoterapii i posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez stowarzyszenie certyfikujące psychoterapeutów a spełniające wymogi szkoleniowe i certyfikowania opisane przez Polską Radę Psychoterapii. Powinien mieć także 5 lat doświadczenia w pracy psychoterapeutycznej.

2. Otrzymanie certyfikatu superwizora EFT jest możliwe w przypadku osób, które są certyfikowanymi psychoterapeutami i superwizorami/ lub są w procesie certyfikacji w podejściu humanistycznym.

Całe szkolenie składa się z 5 etapów (poziom A,B,C,D,E).

Poziom A

Ten poziom składa się z:

  • Ukończenia podstawowego treningu EFT: Poziom I (4 dni)  i Poziom II (6 dni). Po ukończeniu Poziomu I następuje roczna przerwa, podczas której uczestnik kursu powinien praktykować zdobyte umiejętności. W kolejnym roku można realizować Poziom II.
  • Ukończenia superwizji: grupowej (czas trwania 3 dni, każdy dzień 5 godzin) lub indywidualnej (razem 5 godzin z co najmniej dwoma klientami) – szczegóły merytoryczne superwizji są dostępne tutaj

Ukończenie poziomu A jest potwierdzeniem zdobycia podstawowej wiedzy i doświadczenia niezbędnego do przystąpienia do dalszego kształcenia i starania się o certyfikat.

Poziom B

Ten poziom jest etapem odbywania nadzorowanej praktyki EFT polegającej na odbyciu 16  godzin superwizji indywidualnej lub grupowej (w tej ostatniej liczą się tylko godziny pracy własnej).

Poziom C

Jest to poziom certyfikacji – certyfikowany terapeuta EFT.

Wymogi na tym poziomie:

  • ukończenie poziomu A i B szkolenia EFT
  • nagranie 2 sesji psychoterapeutycznych video z użyciem metod EFT a każda sesja jest z innym Klientem
  • krótki opis przypadku zgodny z konceptualizacją przypadku wg EFT
  • formularz/wniosek o przyznanie certyfikatu (Formularz Oceny Terapeuty EFT)

Poziom D

Certyfikowany Superwizor EFT

Lokalne programy zatwierdzają superwizorów. ISEFT zamieści listę organów nadzoru na swojej stronie internetowej.

Ukończony Poziom C- certyfikowany terapeuta EFT
Wcześniejsza akredytacja w charakterze superwizora; lub superwizja superwizji; jedna lub więcej rund w charakterze asystenta trenera (osoba ułatwiająca ćwiczenie umiejętności) dla poziomu A (EFT 1 lub 2).

Akredytacja/zatwierdzenie przez zatwierdzonego trenera EFT w zależności od ich oceny

Facylitatorzy:

Facylitatorzy pomagają trenerom EFT podczas warsztatów szkoleniowych. Facylitatorzy ukończyli nadzorowaną praktykę EFT (poziom B). Ułatwiają i nadzorują grupy ćwiczące umiejętności terapii w małych grupach podczas warsztatów EFT. Facylitatorzy są w drodze do objęcia funkcji superwizorów lub trenerów.

Poziom E

Certyfikowany trener EFT

Każdy, kto chce zostać trenerem lub Instytutem trenującym trenerów , będzie musiał złożyć wniosek do najbardziej mu znanego członka zarządu o potwierdzenie szkolenia, który z kolei przedstawi swoją rekomendację dla zarządu ISEFT o zatwierdzenie.

Rada ISEFT wydaje certyfikaty trenerom.

Poniżej przedstawiono kryteria, które należy spełnić, aby zostać trenerem:

Ukończony Poziom D: Certyfikowany superwizor EFT
Zalecenie zatwierdzonego superwizora; musi wziąć udział w co najmniej trzech dniach warsztatów szkoleniowych dla kierowników/szkoleniowców opartych na dyskusjach; lub superwizji lub konsultacjach szkoleniowych.

X