Seksulaność w parze - warsztat online

Seksulaność w parze – warsztat online

Seksualność w parze

Warsztat przeznaczony jest dla osób, które ukończyły wszystkie 3 poziomy kursu EFT – C w Ośrodku Intra.

Warsztat ma na celu dać ci mocne podstawy do pracy w sytuacjach, gdzie kwestią, z jaką para przychodzi na terapię są problemy seksualne. Przedstawione zostanie wprowadzenie do najnowszych badań nad obecnymi modelami seksualności. Dowiesz się, jak oceniać zarówno negatywny cykl relacyjny, jak i cykl seksualny, dzięki czemu umiejętnie zastosujesz interwencje EFT-C pracując z obydwoma cyklami, aby pomóc parom w deeskalacji.

Warsztaty te będą również dotyczyć sposobów integracji psychoedukacji i prostych interwencji behawioralnej terapii seksualnej, gdy pary zaczynają wkraczać w Etap 2, jednocześnie kontynuując budowanie bezpiecznej więzi poprzez zwiększoną wrażliwość.

Warsztat będzie zawierał wykład, przykłady wideo i ćwiczenia empiryczne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Warsztat przeznaczony jest dla osób dla osób, które ukończyły 3 poziomy kursu EFT – C w Ośrodku Intra.
 • Zajęcia będą się odbywać online za pomocą platformy Zoom.
 • Warsztat będzie tłumaczony na język polski.

TERMINY

 • 18 listopada 2022 r.
 • Zajęcia będą się odbywać w godzinach 9:00 – 17:00

Wzmacnianie relacji seksualnej – 18 listopada 2022 r.

Prowadzenie: Catalina Woldarsky

  Dane pracownika

  Dane pracownika 2

  Dane pracownika 3

  DANE FIRMOWE:

  Dołącz wypełnione oświadczenie

  Osoba dokonująca zapisu / osoba do kontaktu