Terapia par metodą EFT - Kurs online

Terapia par metodą EFT – Kurs online

Terapia par metodą EFT

EFT Par uznaje emocjonalną regulację za podstawową siłę, na której opiera się interakcja w parze. Zakładając, że emocje są  główną motywacją łączenia się w pary, praca w oparciu o EFT Par łączy systemowe i doświadczeniowe narzędzia i koncepcje.

Terapeuci pracujący z parą stosujący  EFT pomagają w regulacji afektu w związku, zaczynając od przekształcenia  negatywnego cyklu relacyjnego w pozytywny, poprzez wzmocnienie u partnerów umiejętności ukojenia siebie i drugiego. Problematyczne interakcje są przekształcane dzięki docieraniu każdego z partnerów do własnych, wrażliwych emocji w obecności drugiego. Zachęcając  parę  do skupienia się na specyfice tego, co dzieje się  między nimi, terapeuta pomaga partnerom zmniejszyć skłonność do wzajemnego obwiniania się za trudności w ich relacji. Do zmiany może dojść wtedy, gdy partnerzy są gotowi przyjąć i docenić swoje pierwotne doświadczenia emocjonalne, wzajemnie się wspierając. Uzdrowienie i ponowna bliskość przychodzi przez dzielenie się i kojenie u każdego z partnerów pierwotnych zranionych emocji. Do tego potrzebna jest praca nad zranieniami więzi i tożsamości, która prowadzi do uzdrowienia przez przeformułowanie podstawowych ran emocjonalnych. Natomiast  wzmocnienie zdolności obu stron do samoukojenia zmniejsza oczekiwania partnera, postrzeganego dotychczas jako jedynego źródła regulacji emocji. W ten sposób wzajemna relacja pary zostaje wzmocniona; zmniejsza się niepokój a wzrasta poczucie więzi i bliskości (Goldman i Wise, 2018).

EFT Par składa się z pięciu etapów:

 1. Początkowy etap to docenienie i tworzenie sojuszu. Po nim następują kolejne etapy zatrzymania negatywnego cyklu interakcyjnego i przeformułowanie podstawowych emocji i potrzeb.
 2. Przesunięcie do przodu (czyli zmiana) pojawia się między etapem  drugim  a trzecim , kiedy uwaga przenosi się z poziomu interakcyjnego na poziom intrapsychiczny.
 3. Na tym trzecim etapie pogłębiają się podstawowe emocje i potrzeby a partnerzy mówią o swoich pierwotnych zranieniach.
 4. W czwartym etapie terapia powraca do interakcji, ponieważ wzorce są przeformułowywane  przez partnerów umiejących już przyjąć , potwierdzić i uznać swoje wzajemnie podstawowe słabości. Jest to moment w którym dochodzi do ponownego zbliżenia. Urazy emocjonalne związane z przywiązaniem i tożsamością, na tym etapie są wyrażane i przekształcane. Tutaj również może nastąpić samouzdrowienie.
 5. Ostatnią fazą  jest konsolidacja i integracja zmian jakie się dokonały w procesie terapii (Greenberg i Goldman, 2008).

STRUKTURA PROGRAMU

Warsztat jest elementem całego procesu nauki terapii pary w nurcie EFT, składającego się z 3 poziomów, po ukończeniu których można starać się o uzyskanie certyfikatów psychoterapeuty EFT.

Pełny opis procesu certyfikacji znajduje się na tej stronie 

Poziom podstawowy A składa się 3 części po 4 dni każda. 

Część pierwsza w ramach poziomu A – Przegląd ogólny:

 • prezentacja 5 etapów,
 • różnicowanie przywiązania i tożsamości,
 • samoukojenie i ukojenie partnera,
 • przebaczenie zdrady.

Część druga w ramach poziomu A – Dokładniej o etapach 1 – 3:

 • Etap 1 – uznanie  i budowanie sojuszu, identyfikacja cyklu.
 • Etap 2  – różnicowanie cykli: cykl przebudowywania w kategoriach podstawowych emocji, badanie historycznych początków emocji nieadaptacyjnych  i przeformułowania w kategoriach cyklu.
 • Etap 3 – badanie emocji i zachęcanie do ekspresji).Praca nad dominacją / tożsamością. Praca nad konkretnymi emocjami: strach i smutek, samoukojenie. Superwizja.

Część trzecia w ramach poziomu A– bardziej szczegółowe informacje na temat etapów 4 (interakcja restrukturyzacyjna) i 5 (konsolidacja i integracja); Praca nad zdradą i przebaczeniem. Praca nad konkretnymi emocjami: wstyd i gniew. Superwizja.

 • dr Rhonda Goldman

  jest profesorem nadzwyczajnym psychologii klinicznej School of Professional Psychology na Uniwersytecie Argosy. Terapeutka w Family Institute na Northwestern University w Evanston, gdzie pracuje zarówno z parami, jak i indywidualnie. Jest współzałożycielką Instytutu Terapii Skoncentrowanej na Emocjach w Chicago ISEFT. Jest współautorką wielu książek, podręczników dotyczących Terapii Skoncentrowanej na Emocjach, m.in Learning Emotion-Focused Therapy, Emotion – Focused Couple Therapy. Wraz Dr. Leslie Greenbregiem jest najważniejszym ekspertem podejścia skoncentrowanego na emocjach, prowadzi badania, wykłada i praktykuje. Obecnie zasiada w redakcyjnej komisji rewizyjnej czasopism, badań nad psychoterapią oraz psychoterapii skoncentrowanych na osobie i psychoterapii eksperymentalnej. Otrzymała nagrodę Carmi Harari Early Career Award w 2011 od Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • dr Catalina Woldarsky

  jest psychologiem klinicznym, specjalizuje się w terapii skoncentrowanej na emocjach. Prowadzi prywatną praktykę, pracuje z klientami indywidualnymi i parami. Jest adiunktem na Uniwersytecie Webster Graduate Counselling Program w Genewie. Ukończyła studia doktoranckie z psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Yorku, pod kierunkiem i opieką doktora Leslie Greenberga.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Warsztat będzie prowadzony online, za pomocą platformy Zoom.
 • Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem na polski

TERMINY

Szkolenie w ramach poziomu A będzie się odbywać w następujących terminach:

 • Część I 23-26 maja 2023 r. Prowadzenie: Catalina Woldarsky. Zajęcia będą odbywać się w godzinach 9:00 – 17:00 z godzinną przerwą obiadową.
 • Część II  4 – 8 grudnia 2023 r. Prowadzenie: Rhonda Goldman. Zajęcia będą odbywać się w godzinach 16:00 – 22:00.
 • Część III  14-17 maja 2024 r. Prowadzenie: Catalina Woldarsky. Zajęcia będą odbywać się w godzinach 9:00 – 17:00 z godzinną przerwą obiadową.

OPŁATY

Możliwe są następujące opcje płatności:

JEDNORAZOWA OPŁATA ZA CAŁY KURS (TRZY CZĘŚCI):

do 3 maja 2023 r. – 12 900 zł
od 4 maja 2023 r – 14 900 zł

OPŁATA W RATACH:

Wpisowe płatne do 3 maja 2023 r. – 1 500 zł.

Pozostała kwota płatna w 3 ratach:

 • 1 rata płatna do 5 maja 2023 r. – 3 500 zł
 • 2 rata płatna do 5 grudnia 2023 r. – 4 200 zł
 • 3 rata płatna do 5 maja 2024 r. – 4 200 zł

Wpisowe płatne od 4 maja 2023 r – 2 000 zł.

Pozostała kwota płatna w 3 ratach:

 • 1 rata płatna do 5 maja 2023 r. – 3 700 zł
 • 2 rata płatna do 5 grudnia 2023 r. – 4 600 zł
 • 3 rata płatna do 5 maja 2024 r. – 4 600 zł

Harmonogram płatności za poszczególne części kursu, zostanie przedstawiony w umowie, podpisywanej po opłaceniu wpisowego.

KONTAKT

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

Elżbieta Mańkowska
Koordynatorka ds. szkoleń, grup terapeutycznych i superwizyjnych
e.mankowska@osrodekintra.pl
tel.: 577 685 550

 

 

Brak produktów

  Dane pracownika

  Dane pracownika 2

  Dane pracownika 3

  DANE FIRMOWE:

  Dołącz wypełnione oświadczenie

  Osoba dokonująca zapisu / osoba do kontaktu

  Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.