Spotkanie z Krytykiem Wewnętrznym

Spotkanie z Krytykiem Wewnętrznym

Krytyk Wewnętrzny

Warsztat dla psychoterapeutów.

To wydaje się uniwersalne: w każdym z nas żyje krytyczny rezydent. Czasami on czy ona jest całkiem łagodny, ale przy innych okazjach może okazać się bardzo agresywny, destrukcyjny i mieć paraliżujący wpływ na naszą kreatywność.

W tym doświadczeniowym warsztacie skoncentrujemy się na krytyku wewnętrznym. Spróbujemy zawrzeć znajomość z tą podosobowością, która stanowi część nas samych. Będziemy eksperymentować z bardziej akceptującym sposobem odnoszenia się do wewnętrznego krytyka niż ten, do którego być może przywykliśmy (jak walka, ignorowanie, minimalizowanie, tłumienie). Stoi za tym hipoteza, że nasz krytyk wewnętrzny jest podatny na zranienie i być może ma jakąś misję do spełnienia w naszym życiu.

Krytyk wewnętrzny jest głęboko wrośnięty w nasze wewnętrzne życie relacyjne. Dlatego zaczniemy warsztat od wejścia w nasz doświadczeniowy świat za pomocą focusingu (odświeżenie). Następnie poświęcimy czas na spotkanie, w przyjazny sposób, z krytyczną częścią nas samych. Zbadamy też, jak możemy pomóc naszym klientom poradzić sobie z z ich wewnętrznymi krytykami. Kluczowy element polega na znalezieniu optymalnej równowagi miedzy przerwaniem identyfikacji i integracją krytyka wewnętrznego.

PROWADZĄCY:

Claude Missiaen jest psychologiem klinicznym, terapeutą humanistycznym/doświadczeniowym, zorientowanym focusingowo oraz egzystencjalnym. Przez dwadzieścia lat pracował na Faculteit voor Mens en Samenleving (obecnie: Koncentracja na Emocjach), gdzie prowadził szkolenia z podejścia zorientowanego na osobę i egzystencjalnego. Od ponad 15 lat jest członkiem zespołu szkoleniowego w zakresie podyplomowej terapii zorientowanej na osobę na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, gdzie głównie prowadzi moduły egzystencjalne i doświadczeniowe. Posiada certyfikaty terapeuty zorientowanego focusingowo, trenera  oraz koordynatora, wydane przez Międzynarodowy Instytut Focusingu w Nowym Jorku. Prowadzi własną praktykę terapeutyczną i superwizyjną we Flandrii (w Leuven). Regularnie prowadzi warsztaty w różnych ośrodkach we Flandrii, Holandii, Hiszpanii i Polsce. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Warsztat trwa 3 dni – 24 godziny zegarowe.
  • Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 17:00
  • Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem na polski.

 

TERMIN

  • 3 – 5 października 2024 r.

Cena

  • Do 28 kwietnia 2024 r. – 2 250 zł
  • Od 29 kwietnia do 31 sierpnia 2024 r. – 2 450 zł
  • Od 1 września do 2 października 2024 r. – 2 650 zł

KONTAKT

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

Elżbieta Mańkowska
Koordynatorka ds. szkoleń, grup terapeutycznych i superwizyjnych
e.mankowska@osrodekintra.pl
tel.: 577 685 550

Spotkanie z Krytykiem Wewnętrznym 3-5 października 2024 r.

Prowadzenie: Claude Missaen

Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.