Przetwarzanie bólu emocjonalnego przy użyciu rozszerzonego zadania focusingowego

Przetwarzanie bólu emocjonalnego przy użyciu rozszerzonego zadania focusingowego

Model bezpiecznej pracy, przetwarzania traumy i zranień emocjonalnych

Dla terapeutów pracujących z traumą wyzwanie stanowi stworzenie doświadczenia bezpieczeństwa, które pozwoli klientom zaangażować się w odkrywanie doświadczeń emocjonalnych, które wcześniej były zbyt trudne, by się do nich zbliżyć. Często klienci wycofują się z terapii gdy doświadczenie emocjonalne, które z jednej strony przynosi efekt terapeutyczny staje się dla nich jednocześnie zbyt obciążające; skutki traumy prowadzą do kryzysu terapeutycznego.

Podczas warsztatu doświadczeniowego terapeuci nauczą się tworzyć poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni terapeutycznej, co pozwoli klientom zmieniać ich doświadczenia emocjonalne przy użyciu rozszerzonego zadania focusingowego opisanego w książce Melissy Harte „Przetwarzanie bólu emocjonalnego przy użyciu terapii skoncentrowanej na emocjach: Przewodnik bezpieczniej pracy ze zranieniami emocjonalnymi i traumą”.

To podejście terapeutyczne wspiera klientów w poczuciu bezpieczeństwa i siły, które pozwalają im pozostać w terapii i uwierzyć w możliwość zmiany. Może ono mieć głęboki wpływ na życie osób doświadczających konsekwencji traumy i pomóc im odczuwać siłę w emocjach oraz wzbogacać doświadczenie życia.

Warsztat obejmuje zasady interwencji kryzysowej oraz podstawy bezpiecznego przetwarzania traumy, umiejętności EFT kluczowe dla pracy z traumą oraz przewodnik krok po kroku stosowania rozszerzonego zadania focusingowego.

PROWADZENIE:


Dr Louise Cooper jest psycholożką i psychoterapeutką pracującą w Australii. Jest prezeską i trenerką Instytutu isEFT w Australijskim Instytucie Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (AIEFT) w Melbourne. Lou jest dyrektorką prywatnej praktyki Talking Emotions, w której terapeuci specjalizują się w pracy Terapią Skoncentrowaną na Emocjach (EFT). Przez wiele lat Lou prowadziła szkolenia w zakresie praktyki uwzględniającej osoby LGBTQ oraz dotyczącej traumy i jest znana ze swojej umiejętności przekazywania złożonych idei w prosty i przystępny sposób. Pracując z Melissą Harte przez ponad dekadę, Lou współtworzyła pełną życia społeczność EFT w Melbourne, a od śmierci Melissy w lutym 2021  r., ma zaszczyt kontynuować szkolenia Melissy dotyczące traumy, korzystając z rozszerzonego zadania focusingowego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Warsztat trwa 2 dni. Zajęcia będą odbywać się godzinach 9:00 – 17:00. Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem na polski.

KONTAKT

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

Elżbieta Mańkowska
Koordynatorka ds. szkoleń, grup terapeutycznych i superwizyjnych
e.mankowska@osrodekintra.pl
tel.: 577 685 550

Brak produktów