Kurs Terapii Skoncentrowanej na Emocjach - EFT

Kurs Terapii Skoncentrowanej na Emocjach – EFT

Kurs Terapii EFT

Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT) jest psychoterapią humanistyczną opartą na badaniach Greenberga, Elliotta, Goldman i Rice. Integruje elementy terapii skoncentrowanej na osobie, egzystencjalnej i Gestalt oraz łączy je ze współczesnymi teoriami emocji.

W EFT terapeuta pracuje z osobą jako całością, nie jedynie z symptomami. EFT szanuje indywidualność każdego klienta. W tym sensie jest całkowicie skoncentrowana na osobie: terapeuta skupia się na opartej na wsparciu i współpracy relacji z klientem i na tym co wydaje się być dla tego klienta najważniejsze w danym momencie. Tak więc EFT jest u podstaw humanistyczna i doświadczeniowa ale Greenberg rozwija i różnicuje pracę Rogersa i Gendlina wprowadzając więcej kierowania procesem oraz pracę z markerami i zadaniami.

Podstawowy trening EFT obejmuje Poziom I (4 dni)  i Poziom II (6 dni).
Dla psychoterapeutów, którzy ukończyli szkolenie w innym podejściu niż humanistyczno – doświadczeniowe przewidziane są zajęcia w Grupie Wstępnej.

GRUPA WSTĘPNA – 3 dni. Prowadzenie – Iwona Oleksiuk

Warsztaty Grupy Wstępnej są integralną częścią Kursu Terapii EFT. Zajęcia są przeznaczone dla psychoterapeutów, którzy ukończyli szkolenie w innych podejściach niż humanistyczno-doświadczeniowe – np. w podejściu poznawczo-behawioralnym lub systemowym.

Celem warsztatu jest praktyczne zaznajomienie psychoterapeutów, którzy w ramach własnych nurtów terapeutycznych nie pracują na bieżącym doświadczeniu klienta i własnym, z taką właśnie jakością pracy. Treść warsztatu została przygotowana tak, by uczestnicy Grupy Wstępnej mogli swobodnie i pełni korzystać z treści i doświadczeń proponowanych na Poziomach 1 i 2 Kursu EFT.

Warsztat obejmuje 24 godziny.

12 godzin przeznaczone jest na zapoznanie się z metodą focusingu. Uczestnicy poznają podstawowe założenia tej metody, etapy pracy focusingowej oraz wypróbują ją pracując w parach.

12 godzin obejmuje empatię oraz pracę z emocjami. W pracy z empatią uczestnicy mogą doświadczyć różnych jej rodzajów oraz dobrodziejstw stosowania zachowań empatycznych w pracy z pacjentem. Empatia, jako aktywna forma zachowań terapeuty wobec pacjenta, jest częstym sposobem pracy w EFT.  Kurs szkolący w nurcie EFT (na poziomie 1. i 2.) zakłada podstawową orientację i biegłość uczestników w uruchamianiu zachowań empatycznych. Grupa Wstępna daje możliwość uzyskania tej podstawowej orientacji.

Podczas warsztatu uczestnicy będą pracować na żywym, własnym doświadczeniu – praca odbywa się w parach, trójkach, indywidulanie z rysunkiem.

 

POZIOM 1: 4 dni

Czterodniowy trening EFT pierwszego stopnia koncentruje się na teorii emocji (regulacja emocjonalna, model schematu emocjonalnego, diagnoza przetwarzania emocjonalnego) oraz najważniejszych zadaniach EFT, takich jak:

 • systematyczne ewokatywne przepracowywanie reakcji problematycznych,
 • praca z pustym krzesłem z “niedokończonymi sprawami”,
 • praca z dwoma krzesłami nad rozdarciami konfliktowymi,
 • empatia z punktu widzenia EFT.

Będzie trochę teorii, filmy, sesje pokazowe oraz przede wszystkim praca samych uczestników na własnym materiale.

POZIOM 2: 6 dni

Poziom 2 jest sześciodniowym modułem treningowym. W jego trakcie zrobimy krótki przegląd zadań EFT. Potem zajmiemy się focusingiem i oczyszczaniem przestrzeni z punktu widzenia EFT, buntem znaczeniowym, konceptualizacją przypadku, dialogiem relacyjnym przy trudnościach w terapii, rozdarciami samoblokującymi oraz samoukojeniem jak również empatią i empatycznym dostrojeniem z perspektywy EFT, zaawansowaną pracą z krzesłami, systematycznym przywołującym odsłanianiem i dialogiem na dwóch krzesłach przy rozdarciach samokrytycznych ( głównie depresyjnych i autodestrukcyjnych)

Uczestnicy mogą oprzeć się na swojej praktyce i wnieść trudności, których doświadczali w pracy z krzesłami po poziomie 1. Będzie trochę teorii, filmy, sesje pokazowe oraz przede wszystkim praca samych uczestników na własnym materiale.

PROWADZĄCY


Kurt Renders. Psycholog kliniczny, pracujący w nurcie egzystencjalnym skoncentrowanym na osobie, ale przede wszystkim w nurcie EFT. Jest superwizorem skoncentrowanym na emocjach i międzynarodowym trenerem ISEFT (Międzynarodowe Stowarzyszenie Terapii Skoncentrowanej na Emocjach). Uczył się u Roberta Elliotta, Jeanne Watson i Lesa Greenberga – twórcy i współtwórców metody EFT. Przez 12 lat współprowadził warsztaty EFT z Robertem Elliottem.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Warsztaty w ramach Poziomu I i II będą prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem na polski.

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 – 17:00

Czas trwania:

 • Grupa wstępna – 3 dni
 • Poziom I – 4 dni
 • Poziom II – 6 dni

TERMINY

 • Grupa wstępna – 31 maja – 2 czerwca 2024 r.
 • Poziom I – 1 – 4 lipca 2024 r.
 • Poziom II – 25 – 27 i 29 – 31 sierpnia 2024 r.

Zajęcia będą odbywać się w godzinach 9:00 – 17:00.

CENA

 • Grupa wstępna – 1600 zł
 • Poziom I – do 29 kwietnia 2024 r. – 3600 zł. Od 30 kwietnia 2024 – 3800 zł.
 • Poziom II – do  29 kwietnia 2024 r. – 4 300. Od  30 kwietnia 2024 r. – 4550 zł

KONTAKT

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

Elżbieta Mańkowska
Koordynatorka ds. szkoleń, grup terapeutycznych i superwizyjnych
e.mankowska@osrodekintra.pl
tel.: 577 685 550

Kurs Terapii EFT- Grupa wstępna 31 maja-2 czerwca 2024

Prowadzenie: Iwona Oleksiuk

Kurs Terapii EFT Poziom I – 1-4 lipca 2024 r.

Prowadzenie: Kurt Renders

Kurs Terapii EFT Poziom II 25-27 i 29-31 sierpnia 2024 r.

Prowadzenie: Kurt Renders

  Dane pracownika

  Dane pracownika 2

  Dane pracownika 3

  DANE FIRMOWE:

  Dołącz wypełnione oświadczenie

  Osoba dokonująca zapisu / osoba do kontaktu

  Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.