Poważna zabawa - dynamiczny, ekspresyjny focusing

Poważna zabawa – dynamiczny, ekspresyjny focusing

Focusing

Warsztat jest kontynuacją wprowadzenia do 60-godzinnego szkolenia „Poważna zabawa”. Nie jest konieczny udział w poprzednim warsztacie, by skorzystać z tej oferty.

Dla kogo:

dla Ciebie, by wspierać indywidualne procesy focusingowe każdego, kto chce praktykować niezwykły sposób bycia bardziej radosnym, responsywnym i wrażliwym na innych oraz na te części w nas samych, które dobrze reagują na kontakt niewerbalny.

Zapraszamy: terapeutów, rodziców, dziadków, nauczycieli, psychologów, opiekunów dziennych oraz wszystkie osoby pracujące zawodowo z dziećmi lub młodzieżą oraz uczestników poprzednich warsztatów, którzy mogą tu uzyskać nową głębię!

W szczególności zajmiemy się:

 • Pierwszeństwo doświadczenia dziecka/nastolatka
 • Podstawowe atrybuty i umiejętności dorosłego pracownika – Znajomość Focusingu; przyjazny stosunek do własnego doświadczenia życiowego; zdolność do samoopieki; umiejętność współtworzenia bezpiecznych granic z dziećmi i młodzieżą
 • Język i system komunikacyjny ludzkiego ciała (doświadczenie „odczuwane”/gesty/metafory ciała itp.)
 • Podstawowe interwencje focusingowe, na przykład:
  • – znaczenie „nieinwazyjnych interwencji”

 

  • – rozwijanie przyjaznej postawy wobec siebie i innych

 

  – rozróżnianie między uczuciami (zawsze akceptowalnymi) a zachowaniami (niektóre są odpowiednie, a niektóre nie i zależą od kontekstu i wpływu na innych)
 • Symbolizowanie doświadczeń dzieci/młodzieży – rysowanie, tworzenie, ruch, zabawa, piosenka, opowiadanie historii i gry
 • Konkretne techniki w odniesieniu do większych wyzwań życiowych – na przykład żałoby, radzenia sobie z trudnościami w domu lub w opiece. Takie specjalne techniki będą obejmowały naukę, jak lepiej reagować na trudne zachowania dzieci i młodzieży
 • Odkrywanie kreatywności i duchowości jako kluczowych zasobów w Focusingu z dziećmi i młodzieżą
PROWADZENIE:

 

René Veugelers: terapeuta FOT i art-terapeuta oraz Koordynator specjalizujący się w Focusingu dla dzieci, szczególnie zainteresowany ich światem niewerbalnym. Uczy terapeutów, trenerów, rodziców i nauczycieli na całym świecie (prowadził warsztaty m.in. w Anglii, Francji, Izraelu, Irlandii, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych) w jak być i pracować z dorosłymi i dziećmi w sposób focusingowy. Specjalizuje się w pracy z klientami z ADHD, ADD, traumą i zaburzeniami przywiązania. Jego wiedza i doświadczenie jako pielęgniarza psychiatrycznego i art-terapeuty zaowocowały szerokim bogactwem narzędzi uruchamiających kreatywność i wspieranie rozwoju kreatywności.

www.childrenfocusing.org

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Warsztat trwa 2 dni.
 • Zajęcia będą odbywać się godzinach 9:00 – 17:00.
 • Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem na polski.

TERMIN

 • 19-20 maja 2024 r. W godzinach 9:00 – 17:00

CENA

 • Do 26 lutego 2024 r. – 1 750 zł.
 • Od 27 lutego 2024 r. – 1 950 zł

KONTAKT

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

Elżbieta Mańkowska
Koordynatorka ds. szkoleń, grup terapeutycznych i superwizyjnych
e.mankowska@osrodekintra.pl
tel.: 577 685 550

Poważna zabawa. Dynamiczny, ekspresyjny focusing 19-20 maja 2024 r.

Prowadzenie: René Veugelers