Poważna zabawa - dynamiczny, ekspresyjny focusing

Poważna zabawa – dynamiczny, ekspresyjny focusing

Focusing

Dla kogo jest ten warsztat?

Dla Ciebie, abyś mógł wspierać indywidualne procesy focusingowe każdego, kto chce praktykować niezwykły sposób bycia bardziej radosnym, responsywnym i wrażliwym na innych oraz na te części w nas samych, które dobrze reagują na kontakt niewerbalny.

Zapraszamy: psychoterapeutów, psychologów, rodziców, dziadków, nauczycieli, opiekunów dziennych oraz wszystkie osoby pracujące zawodowo z dziećmi lub młodzieżą oraz uczestników poprzednich warsztatów, którzy mogą tu uzyskać nową głębię!

W szczególności zajmiemy się:

 • Pierwszeństwem doświadczenia dziecka/nastolatka
 • Podstawowymi atrybutami i umiejętnościami dorosłego pracownika:
 1. znajomością focusingu;
 2. przyjaznym stosunkiem do własnego doświadczenia życiowego;
 3. zdolnością do samoopieki;
 4. umiejętnością współtworzenia bezpiecznych granic z dziećmi i młodzieżą
 • Językiem i systemem komunikacyjnym ludzkiego ciała (doświadczenie „odczuwane”/gesty/metafory ciała itp.)
 • Podstawowymi interwencjami focusingowymi, na przykład:
 1. znaczenie „nieinwazyjnych interwencji”
 2. rozwijanie przyjaznej postawy wobec siebie i innych
 3. rozróżnianie między uczuciami (zawsze akceptowalnymi) a zachowaniami (niektóre są odpowiednie, a niektóre nie zależą od kontekstu i wpływu na innych)
 • Symbolizowaniem doświadczeń – rysowanie, tworzenie, ruch, zabawa, piosenka, opowiadanie historii i gry
 • Konkretnymi technikami w odniesieniu do większych wyzwań życiowych – na przykład żałoby, radzenia sobie z trudnościami w domu lub w opiece. Takie specjalne techniki będą obejmowały naukę, jak lepiej reagować na trudne zachowania dzieci i młodzieży
 • Odkrywaniem kreatywności i duchowości jako kluczowych zasobów w Focusingu z dziećmi i młodzieżą

Warsztat jest kontynuacją wprowadzenia do 60-godzinnego szkolenia „Poważna zabawa”. Nie jest konieczny udział w poprzednim warsztacie, by skorzystać z tej oferty.

PROWADZENIE:

 

René Veugelers: terapeuta FOT i art-terapeuta oraz Koordynator specjalizujący się w Focusingu dla dzieci, szczególnie zainteresowany ich światem niewerbalnym. Uczy terapeutów, trenerów, rodziców i nauczycieli na całym świecie (prowadził warsztaty m.in. w Anglii, Francji, Izraelu, Irlandii, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych) w jak być i pracować z dorosłymi i dziećmi w sposób focusingowy. Specjalizuje się w pracy z klientami z ADHD, ADD, traumą i zaburzeniami przywiązania. Jego wiedza i doświadczenie jako pielęgniarza psychiatrycznego i art-terapeuty zaowocowały szerokim bogactwem narzędzi uruchamiających kreatywność i wspieranie rozwoju kreatywności.

www.childrenfocusing.org

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Warsztat trwa 2 dni.
 • Zajęcia będą odbywać się godzinach 9:00 – 17:00.
 • Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem na polski.
 • Miejsce: Ośrodek Intra, Warszawa

TERMIN

CENA

 • Do 5 maja 2024 r. – 1 750 zł.
 • Od 6 maja 2024 r. – 1 950 zł

KONTAKT

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

Elżbieta Mańkowska
Koordynatorka ds. szkoleń, grup terapeutycznych i superwizyjnych
e.mankowska@osrodekintra.pl
tel.: 577 685 550

Brak produktów