REKRUTACJA

Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez kandydata wyższego wykształcenia magisterskiego (dopuszczamy możliwość udziału studentów ostatniego roku) - najlepiej psychologicznego, pedagogicznego lub pokrewnego.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

  1. Przesłanie ankiety zgłoszeniowej.
  2. Rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby, których ankiety zostaną pozytywnie rozpatrzone będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa odbędą się po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu. Rozmowa trwa pół godziny i kosztuje 85 zł.

Zakwalifikowany uczestnik dostaje drogą mailową do wglądu: umowę, harmonogram opłat, szczegółowy plan zajęć.

Uwaga! Warunkiem koniecznym rozpoczęcia nauki w Szkole jest uczestnictwo w 5 - dniowym treningu interpersonalnym, rozpoczynającym cykl szkoleniowy - ten wymóg dotyczy wszystkich, także tych, którzy wcześniej już uczestniczyli w treningu.

X