ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową w małych grupach do 14 osób. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu - w piątek po południu (zwykle 15.30 – 21.00, ale są zjazdy rozpoczynające się wcześniej) i sobotę (9.00 – 18.30, dwa zjazdy kończą się o 19.00) w siedzibie Ośrodka Intra przy Bajana 40 lub Aspekt 44. Wyjątkiem od tego trybu jest trening interpersonalny, który trwa 5 kolejnych dni.

Każda grupa ma swojego trenera – opiekuna, odpowiedzialnego merytorycznie za rozwój kompetencji uczestników.

Warunki zaliczenia:

  • obecność na kluczowych zajęciach (trening interpersonalny i jego omawianie, trening asertywności, warsztat komunikacji, twórczości i antystresowy, zajęcia ze struktury i budowy warsztatu, zadań trenera, etyki trenerskiej, badania potrzeb szkoleniowych, konstruowania ofert, poddanie recenzji programu warsztatu 4 - 6 godzinnego)
  • nieobecność na pozostałych zjazdach nie może przekroczyć łącznie 14 godzin
  • nieobecności na kluczowych zajęciach bądź nieobecności ponadwymiarowe muszą zostać nadrobione z kolejnymi grupami
  • każdy uczestnik jest zobowiązany do przygotowania autorskiego, 2- dniowego programu warsztatu, który będzie recenzowany podczas zajęć i samodzielnej jego realizacji (uczestnicy sami organizują sobie możliwość przeprowadzenia warsztatu), a następnie do superwizji przeprowadzonych zajęć.
  • uczestnik, który nie zdąży superwizować swojego warsztatu podczas zajęć, ma prawo do odbycia bezpłatnej superwizji indywidualnej po ukończeniu kursu
  • opłacenie całej należności za kurs
X