OPŁATY

Koszt całego Kursu wynosi 14 465 zł za 240 godzin zegarowych zajęć. Opłata obejmuje wszystkie warsztaty i treningi realizowane w trakcie całego Kursu.

Opłatę można wnieść jednorazowo lub w miesięcznych nieoprocentowanych ratach.

Harmonogram opłat zostanie przekazany wraz z umową.

Dane do przelewu:

Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra sp.j.
ul. Bajana 40, 01-904 Warszawa
Nr konta:  47 1910 1048 2787 0557 7814 0001 Santander Bank Polska

W tytule przelewu/wpłaty, prosimy wpisać „STiWP 61” oraz podać imię i nazwisko osoby, za którą zostaje dokonana płatność.

Za opłacone uczestnictwo w Kursie, wystawiamy faktury.

 

X