KONCEPCJA PROGRAMOWA

Sylwetkę trenera budują: wiedza, umiejętności i właściwości osobiste. Wiedza w gruncie rzeczy jest najłatwiejsza do przyswojenia, umiejętności kształtują się w trakcie praktyki, natomiast tym co ożywia te kompetencje, nadaje im kolor i smak, są właściwości osobiste – to, jaki trener jest jako osoba, jak pracuje, jak kształtuje relacje z grupą i w grupie. Trener pracuje sobą, a stopień jego otwartości i wiarygodności ma znaczący wpływ na efekty prowadzonych warsztatów, treningów, szkoleń.

Taki sposób myślenia o fachu trenerskim znajduje odbicie w konstrukcji programu Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego.

Nasza propozycja to solidna porcja treningowych doświadczeń rozwojowych (trening interpersonalny, trening asertywności, trening antystresowy) z różnymi trenerami, które z jednej strony służą osobistemu wzrostowi uczestnika, z drugiej mają charakter modelujący – dostarczają wzorców pracy trenerskiej. Udział w treningu interpersonalnym na początku szkoły trenerskiej oraz rozbudowany warsztat komunikacji pozwalają na zbudowanie przez grupę atmosfery wzajemnego zaufania i przyswojenie sobie narzędzi otwartego porozumiewania się - to stanowi bazę dobrej współpracy grupy w toku dalszych zajęć szkoleniowych.

Opisane doświadczenia osobiste są wkomponowane w ciąg zajęć warsztatowych, w trakcie których uczestnicy pozyskują konieczną wiedzę i na bieżąco, praktycznie wykorzystują ją w zaproponowanych ćwiczeniach, które następnie omawiają i dają sobie wzajemnie informacje zwrotne.

Program kolejnych zajęć stopniowo przygotowuje uczestników do ekspozycji trenerskiej i tworzenia programów, od bardzo krótkich 20-min., przez formy 4-6-godzinne do warsztatów 2-dniowych. W trakcie przygotowywania programów uczestnicy uczą się dopasowywać przyswajaną tematykę psychoedukacyjną (komunikacja, asertywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, rozwijanie potencjałów itp.) do potrzeb wybranego odbiorcy. Praktyka wzajemnych informacji zwrotnych pozwala uczestnikowi zobaczyć jaki może być odbiór jego zachowań trenerskich, ale również służy eksploracji i poszerzaniu myślenia trenerskiego w całej grupie. Informacje zwrotne odbywają się w przyjaznej atmosferze i mają wymiar wspólnego uczenia się od siebie nawzajem.

Istotny dla początkujących trenerów temat sytuacji trudnych ma charakter poszerzony, jego omawianie obejmuje zarówno rejestr potencjalnych trudności, jak szukanie konkretnych rozwiązań i ćwiczenie ich praktycznego wykorzystania. Warunkiem końcowym zaliczenia Szkoły jest przygotowanie, omówienie na zajęciach i samodzielne przeprowadzenie 2-dniowego autorskiego warsztatu (organizacja własna uczestnika), z superwizją post factum. Ten niekiedy żmudny etap niesie ze sobą jednak wymierne efekty w postaci zwiększenia pewności własnej trenera, a też szeroką wymianę pomysłów, koncepcji, doświadczeń.

W trakcie uczenia się każda grupa ma swojego trenera - opiekuna, który prowadzi znaczącą część zajęć i sprawuje pieczę nad rozwojem kompetencji uczestników.

Ważnym elementem kształcenia trenerskiego jest dla nas aspekt etyczny. W naszym rozumieniu trener powinien być wiarygodny, spójny w tym czego uczy i jak się sam zachowuje, bezstronny wobec uczestników, w postawie partnerski, otwarty i życzliwy, przejrzysty w działaniach, unikający manipulacji.

W podsumowaniu - decydując się na naszą szkołę uczestnik odbywa ciekawą, wciągającą, nawet fascynującą, niekiedy żmudną i wymagającą podróż, w dobrym towarzystwie i z kompasem w ręku, na końcu której ma oparcie w sobie, w nabytej wiedzy i umiejętnościach (potwierdzonych przeprowadzonym warsztatem końcowym), w zadzierzgniętych przyjaźniach - gotów do żeglowania dalej samodzielnie.

Jolanta Sokół - Jedlińska

Kierownik Kursów Trenerskich Ośrodka Intra

 

X