Szkoła Trenerów Biznesu

Szkoła Trenerów Biznesu

Szkoła Trenerów Biznesu

Jeśli pracujesz lub planujesz pracować w biznesie, jako trener wewnętrzny, menedżer, trener produktowy, trener w firmie szkoleniowej, czy trener – freelancer a także chcesz profesjonalnie doradzać organizacjom w obszarze rozwoju pracowników oraz budowania efektywnych zespołów i zależy Ci na solidnym przygotowaniu i doświadczeniu, pozwalającym na efektywną pracę z praktycznie każdą grupą odbiorców – STB jest rozwiązaniem dla Ciebie.

STB TO SZKOŁA, KTÓRA:

 • pozwala uzyskać jednocześnie dwa certyfikaty potwierdzające kompetencje trenera i konsultanta: certyfikat Szkoły Trenerów Biznesu oraz międzynarodowy certyfikat DISC D3 Consultant, potwierdzający umiejętność korzystania z narzędzi kompetencji opartych o model DISC, w tym test kompetencji D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI)
 • gwarantuje staż, po spełnieniu wymogów formalnych
 • umożliwia ustalenie i realizację indywidualnego celu/KPI dla każdego z uczestników
 • łączy praktyczne i nowoczesne podejście biznesowe do roli trenera w organizacji z realnym oparciem w wartościach – od ponad 20 lat nasi Klienci cenią nas za autentyczność i humanizm w podejściu do człowieka
 • wyznacza standardy rozwijania potencjału w człowieku – nasi założyciele i czynni trenerzy to autorzy książek i programów, z których korzystają trenerzy w całej Polsce (m.in. asertywność, trening interpersonalny, asertywność menadżera)
 • pozwala na kompleksowe zdobycie zawodu Trenera (oraz dla chętnych tytułu Certified DISC D3 Consultant) i szybki start w praktykę: 202 godziny w pół roku!

DZIĘKI NAUCE W STB ZDOBĘDZIESZ:

 • Wiedzę i doświadczenie do samodzielnego prowadzenia procesu szkoleniowego od badania potrzeb, przez jego realizację, do ewaluacji
 • Umiejętności pozwalające na samodzielne i efektywne pozyskiwanie klientów
 • Cenione i poszukiwane przez  pracodawców umiejętności i realne doświadczenie
 • Doświadczenia pozwalające na szeroko rozumiany rozwój osobisty, m. in. dzięki treningowi interpersonalnemu – Ośrodek Intra jest jednym z pionierów treningów interpersonalnych w Polsce, mamy ponad 20 letnie doświadczenie, a nasi absolwenci są naszą najlepszą rekomendacją
 • Rzetelną i kompletną informację zwrotną od opiekuna grupy śledzącego rozwój umiejętności trenerskich uczestników
 • Możliwość superwizji własnej pracy szkoleniowej pomiędzy sesjami
 • Wiele scenariuszy warsztatów dzięki otwartej współpracy nad projektami dyplomowymi
 • Niezbędne podstawy do ubiegania się o rekomendację trenerską PTP – I stopnia

 

Z CERTYFIKATEM D3™:

 • Dostarczysz klientowi/pracodawcy metodologicznie właściwą informację zwrotną o pracowniku
 • Podniesiesz efektywność pracownika lub zespołu (np. sprzedażowego, obsługi klienta itp.) lub opracujesz strategię wyższej skuteczności
 • Szybko i skutecznie wdrożysz zmiany w zespole/organizacji
 • Rozwiążesz sytuację konfliktową
 • Rozwiniesz umiejętności przywódcze klientów
 • Doradzisz w zakresie: zatrudnienia właściwej osoby na konkretne stanowisko lub zatrzymania najlepszych pracowników, obniżenia rotacji pracowników– tworzenia modelów kompetencji, ścieżek kariery pracowników – komunikacji wewnętrznej w organizacji, w tym komunikacji zmiany

JAKO CERTIFIED DISC D3 CONSULTANT OTRZYMASZ :

 • Nieograniczone w czasie wsparcie Master DISC D3 Consultant w analizie wyników badań kompetencji
 • Gruntowną analizę własnego stylu liderskiego/trenerskiego, w oparciu o raport z testu kompetencji D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI)
 • Dostęp do narzędzi diagnozy kompetencji na preferencyjnych warunkach względem cen rynkowych
 • Materiały do wykorzystania w pracy trenera, konsultanta HR (materiały merytoryczne i marketingowe) oraz możliwość udziału w webinarach dla podnoszenia umiejętności interpretacji wyników badań kompetencji i wykorzystania narzędzi w różnych procesach HR

Do Szkoły zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem magisterskim dowolnego kierunku studiów. Dopuszczamy również możliwość udziału studentów ostatnich lat studiów (minimum to trwający trzeci rok).

Osoby zdecydowane rozpocząć naukę w Szkole prosimy o:

 • wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej
 • umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną, której celem jest m.in. zweryfikowanie potrzeb, oczekiwań
 • podpisanie umowy
 • wpłatę kwoty, zależnie od wybranej formy płatności

SESJA 1- EFEKTYWNOŚĆ INTERPERSONALNA – KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE

 • Trening umiejętności interpersonalnych

SESJA 2 – PRAKTYKA WPŁYWU SPOŁECZNEGO. TRENER WOBEC GRUPY, GRUPA WOBEC TRENERA

 • Narzędzia pracy trenera z grupą i zespołem

SESJA 3NA SALI SZKOLENIOWEJ

 • Autoprezentacja i prezentacja w pracy trenera

SESJA 4 – OTWARTA I SKUTECZNA KOMUNIKACJA – PALIWO EFEKTYWNEJ ORGANIZACJI

 • Narzędzia i funkcje komunikacji w pracy trenera biznesu – cz. 1

SESJA 5 – EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W REALIZACJI CELÓW ORGANIZACJI

 • Narzędzia i funkcje komunikacji w pracy trenera biznesu – cz. 2

SESJA 6 – NA SALI I POZA SALĘ SZKOLENIOWĄ – PROCES ROZWOJOWY W ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ

 • Metodologia pracy trenerskiej – budowa programu szkoleniowego i scenariusza

SESJA 7 – OD WIZJI DO DZIAŁAŃ, PRZEZ DZIAŁANIA DO EFEKTÓW.

 • Metodologia pracy trenerskiej i doradczej –rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych i konstruowanie ofert

SESJA 8 – WALIZKA TRENERA BIZNESU

 • Metodologia pracy trenerskiej – panorama technik szkoleniowych

SESJA 9 – OD WIZJI DO DZIAŁAŃ, PRZEZ DZIAŁANIA DO EFEKTÓW

 • Metodologia pracy trenerskiej i doradczej –efektywność i ewaluacja szkoleń
 • Szkolenie w pigułce – modelowany moduł szkoleniowy – odpowiadający potrzebom grupy

SESJA 10 – WYZWANIA W PRACY TRENERA BIZNESU

 • Sytuacje trudne

SESJA 11 – Z TEORII W PRAKTYKĘ

 • Warsztaty autorskie uczestników cz. 1

SESJA 12 – Z TEORII W PRAKTYKĘ

 • Warsztaty autorskie uczestników cz. 2

SESJA 13 – Z TEORII W PRAKTYKĘ

 • Warsztaty autorskie uczestników cz. 3

SESJA 14 –  SESJA ZAMKNIĘCIA

 • Spotkanie podsumowujące

 

 

CZAS TRWANIA NAUKI

ok. 6 – 7 miesięcy. 202 godziny praktycznych zajęć, podzielonych na 14 sesji, odbywających się zazwyczaj 2 razy w miesiącu.
Każda sesja (z wyjątkiem treningu interpersonalnego, który trwa 5 dni oraz sesji 2 rozszerzonej o omówienie treningu) trwa 2 dni:

 • sobota 9.00-18.00
 • niedziela 9.00-13.00

Dzięki temu łatwo pogodzisz Twoje zajęcia z rozwojem umiejętności trenerskich i możesz od razu przekładać je na pracę zawodową
Maksymalna liczba uczestników w grupie to 12 osób, dzięki temu masz gwarancję realnej pracy treningowej

WARUNKI ZALICZENIA

Dbamy o najwyższe standardy, dlatego sobie i Uczestnikom stawiamy realne wymagania. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu STB są:

 • frekwencja (maksymalna nieobecność – 10%, wyłączając godziny treningu interpersonalnego)
 • przygotowanie i realizacja autorskiego programu szkolenia: stacjonarnego lub wyjątkowo również online.

Uczestnicy sami organizują sobie możliwość przeprowadzenia szkolenia. Program szkolenia będzie superwizowany podczas zajęć, dzięki czemu kończysz Szkołę z realnym doświadczeniem trenerskim i sprawdzonymi programami szkoleniowymi.

X