WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Studium jest:

  • wykształcenie co najmniej średnie (matura)
  • chęć kształcenia się i osobistego rozwoju, w tym w roli osoby pomagającej innym
  • doświadczenie, choćby niewielkie, pracy z ludźmi (praca etatowa, doraźna, współpraca, wolontariat) w obszarze szeroko rozumianego pomagania w edukacyjnych, medycznych i związanych z pomocą społeczną instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych

Uczestnictwo w Studium rekomendujemy szczególnie:

  • osobom działającym w organizacjach pozarządowych, w tym wolontariuszom,
  • pracownikom pomocy społecznej,  osobom pracującym w instytucjach i organizacjach działających na obrzeżach służby zdrowia i edukacji, ,
  • animatorom grup wsparcia, zespołów terapeutycznych, ruchów kościelnych i in.
  • doradcom rodzinnym, doulom, terapeutom zajęciowym, itp.,
  • nauczycielom i pedagogom,  zwłaszcza tym pracującym z dziećmi i rodzicami w placówkach wczesnego wspomagania rozwoju
  • lekarzom i innym pracownikom szeroko rozumianej służby zdrowia, którzy chcą lepiej budować swój kontakt z pacjentami – logopedom, fizjoterapeutom, położnym itp.
  • psychologom, którzy pragną podnieść i doskonalić swoje kwalifikacje w zakresie pracy z klientem, w tym w zakresie pomagania

Udział w Studium Pomocy Psychologicznej może stanowić istotny składowy element doświadczeń dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Psychoterapii, ale jednocześnie nie ma żadnej mocy preferencyjnej.

X