INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania:

W trakcie Studium Pomocy Psychologicznej realizujemy 240 godzin zajęć w formie wykładów, seminariów, zajęć praktycznych w formie warsztatowej oraz superwizji. Nauka obejmuje 14 zjazdów organizowanych od września 2020 do czerwca 2021 z częstotliwością co 2 – 4 tygodnie.

Rozpoczynamy  5 dniowym  zjazdem (43 godziny, poniedziałek - piątek), podczas którego – obok spotkania organizacyjnego (3 godziny) zrealizowany zostanie trening integracyjno  - interpersonalny (40 godzin). Następnie odbędzie się 13 weekendowych zjazdów (15/16 godzin zajęć każdy), rozłożonych na piątek i sobotę. Zajęcia w piątek odbywają się od 15.00 do 21.00, w sobotę od 9.00 – 14.00 i 15.00 – 19.00).

Liczba uczestników:

12 – 14 osób

Proces kwalifikacji do Studium:

Warunkiem zakwalifikowania do Studium jest w pierwszej kolejności  wypełnienie przez Kandydata ankiety zgłoszeniowej. Następnie odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy będą wyznaczane indywidualnie.

Zaświadczenie:

Uczestnicy Studium Pomocy Psychologicznej otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu. Do zaświadczenia dołączamy informację o zrealizowanym programie merytorycznym wraz z liczbą godzin szkoleniowych.

Zgłoszenia:

Prosimy o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej.

Prowadzący:

Za program merytorycznie odpowiada Rada Kursów Psychoterapeutycznych Ośrodka Intra pod kierownictwem Marii i Piotra Fijewskich oraz Jolanty Sokół - Jedlińskiej i Krzysztofa Jedlińskiego. Zajęcia prowadzić będą wykładowcy Szkoły Psychoterapii Ośrodka Intra – psychoterapeuci i superwizorzy. Kierownikiem Kursu jest Joanna Kosmala, certyfikowana psychoterapeutka Gestalt i trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

X