Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej

Zapraszamy osoby całkowicie początkujące w obszarze pomagania, a także te, które pracując aktualnie z ludźmi pragną doskonalić swoje umiejętności kontaktu, wspierania i realnego profesjonalnego niesienia pomocy psychologicznej innym znajdującym się w kryzysie lub trudnej sytuacji życiowej. Ofertę Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej zwłaszcza kierujemy i szczególnie zapraszamy:

  • osoby zatrudnione w publicznych placówkach leczniczych i edukacyjnych, organizacjach pozarządowych i innych instytucjach udzielających wsparcia i pomocy psychologicznej osobom potrzebującym,
  • osoby (także stażystów i wolontariuszy), których działalność zawodowa bądź społeczna, choć nie wymaga bezpośrednio kompetencji w zakresie pomocy psychologicznej, związana jest z potrzebą rozwijania umiejętności pomagania i profesjonalnego / paraprofesjonalnego wspierania; zarówno w kontakcie indywidualnym, w pracy środowiskowej, jak również w pracy z grupami,
  • osoby, które mają pewien zasób doświadczeń praktycznego działania w obszarze pomocy psychologicznej na rzecz różnych grup społecznych i środowisk – osoby prowadzące grupy wsparcia dla różnych odbiorców, osoby wspierające rodziców dzieci chorych i niepełnosprawnych, rodziny pacjentów placówek medycznych i ośrodków pomocy społecznej, osoby pracujące w różnym charakterze ze starszymi podopiecznymi, itp.

Zakończyliśmy rekrutację do 6 edycji  Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej

Luiza Drzewiecka
tel.: 603 303 344
e-mail: l.drzewiecka@osrodekintra.pl

 

 

 

Ośrodek Intra jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (pod numerem 2.14/00344/2021) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. W związku z tym istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w szkoleniu.

W sprawie szczegółów dotyczących dofinansowania prosimy o kontakt z właściwym Urzędem Pracy.

X