Rekrutacja

WARUNKI PRZYJĘCIA DO STB

Do Szkoły zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem dowolnego kierunku studiów. Dopuszczamy również możliwość udziału studentów ostatnich lat studiów (minimum to trwający trzeci rok).

Osoby zdecydowane rozpocząć naukę w Szkole prosimy o:

  • wypełnienie ankiety kwalifikacyjnej
  • umówienie się na rozmowę kwalifikacyjną (koszt to 85 pln), której celem jest m.in. zweryfikowanie potrzeb, oczekiwań
  • podpisanie umowy
  • wpłatę kwoty, zależnie od wybranej formy płatności

 

Liczba miejsc ograniczona:

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koordynator kursu:

Anna Ściborowska
tel.: 607 052 919

stb@osrodekintra.pl

X