Program

Program oraz terminy 19 edycji Szkoły Trenerów Biznesu

Sesja 1

24-28.11.2021 r.

EFEKTYWNOŚĆ INTERPERSONALNA – KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE

Trening umiejętności interpersonalnych

Sesja 2

10-12.12.2021 r.

PRAKTYKA WPŁYWU SPOŁECZNEGO. TRENER WOBEC GRUPY, GRUPA WOBEC TRENERA

Narzędzia pracy trenera z grupą i zespołem

Sesja 3

15-16.01.2022 r.

NA SALI SZKOLENIOWEJ

Autoprezentacja i prezentacja w pracy trenera

Sesja 4

29-30.01.2022 r.

OTWARTA I SKUTECZNA KOMUNIKACJA – PALIWO EFEKTYWNEJ ORGANIZACJI

Narzędzia i funkcje komunikacji w pracy trenera biznesu - cz. 1

Sesja 5

19-20.02.2022 r.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W REALIZACJI CELÓW ORGANIZACJI

Narzędzia i funkcje komunikacji w pracy trenera biznesu - cz. 2

Sesja 6

5-6.03.2022 r.

NA SALI I POZA SALĘ SZKOLENIOWĄ – PROCES ROZWOJOWY
W ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ

Metodologia pracy trenerskiej - budowa programu szkoleniowego i scenariusza

Sesja 7

19-20.03.2022 r.

OD WIZJI DO DZIAŁAŃ, PRZEZ DZIAŁANIA DO EFEKTÓW.

Metodologia pracy trenerskiej i doradczej –rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych i konstruowanie ofert

Sesja 8

2-3.04.2022 r.

WALIZKA TRENERA BIZNESU

Metodologia pracy trenerskiej – panorama technik szkoleniowych

Sesja 9

23-24.04.2022 r.

OD WIZJI DO DZIAŁAŃ, PRZEZ DZIAŁANIA DO EFEKTÓW

Metodologia pracy trenerskiej i doradczej –efektywność i ewaluacja szkoleń

Szkolenie w pigułce – modelowany moduł szkoleniowy – odpowiadający potrzebom grupy

Sesja 10

7-8.05.2022 r.

WYZWANIA W PRACY TRENERA BIZNESU

Sytuacje trudne

Sesja 11

28-29.05.2022 r.

Z TEORII W PRAKTYKĘ

Warsztaty autorskie uczestników cz. 1

Sesja 12

4-5.06.2022 r.

Z TEORII W PRAKTYKĘ

Warsztaty autorskie uczestników cz. 2

Sesja 13

25-26.06.2022 r.

Z TEORII W PRAKTYKĘ

Warsztaty autorskie uczestników cz. 3

Sesja 14

9-10.07.2022 r.

SESJA ZAMKNIĘCIA

Spotkanie podsumowujące

X