Organizacja nauki

ORGANIZACJA NAUKI

STB zorganizowaliśmy tak, że dzięki niej kompleksowo zdobywasz zawód Trenera i szybko startujesz w praktykę

 

Czas trwania nauki

ok. 6 - 7 miesięcy. 202 godziny praktycznych zajęć, podzielonych na 14 sesji, odbywających się zazwyczaj 2 razy w miesiącu.
Każda sesja (z wyjątkiem treningu interpersonalnego, który trwa 5 dni oraz sesji 2 rozszerzonej o omówienie treningu) trwa 2 dni:

  • sobota 9.00-18.00
  • niedziela 9.00-13.00

Dzięki temu łatwo pogodzisz Twoje zajęcia z rozwojem umiejętności trenerskich i możesz od razu przekładać je na pracę zawodową
Maksymalna liczba uczestników w grupie to 12 osób, dzięki temu masz gwarancję realnej pracy treningowej

 

WARUNKI ZALICZENIA STB

Dbamy o najwyższe standardy, dlatego sobie i Uczestnikom stawiamy realne wymagania. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Szkoły jest frekwencja (maksymalna nieobecność – 10%, wyłączając godziny treningu interpersonalnego) oraz przygotowanie i realizacja autorskiego programu szkolenia: stacjonarnego lub wyjątkowo również online. Uczestnicy sami organizują sobie możliwość przeprowadzenia szkolenia. Program szkolenia będzie superwizowany podczas zajęć, dzięki czemu kończysz Szkołę z realnym doświadczeniem trenerskim i sprawdzonymi programami szkoleniowymi.

Obecność na treningu interpersonalnym jest obowiązkowa.

X