Spotkanie z krytykiem wewnętrznym

To wydaje się być uniwersalne: w każdym z nas żyje krytyczny rezydent. Czasami on czy ona jest całkiem łagodny, ale przy innych okazjach może okazać się bardzo agresywny, destrukcyjny i mieć paraliżujący wpływ na naszą kreatywność.

W tym doświadczeniowym warsztacie skoncentrujemy się na krytyku wewnętrznym. Spróbujemy zawrzeć znajomość z tą podosobowością, która stanowi część nas samych. Będziemy eksperymentować z bardziej akceptującym sposobem odnoszenia się do wewnętrznego krytyka niż ten, do którego być może przywykliśmy (jak walka, ignorowanie, minimalizowanie, tłumienie). Stoi za tym hipoteza, że nasz krytyk wewnętrzny jest podatny na zranienie i być może ma jakąś misję do spełnienia w naszym życiu.

Krytyk wewnętrzny jest głęboko wrośnięty w nasze wewnętrzne życie relacyjne. Dlatego zaczniemy warsztat od wejścia w nasz doświadczeniowy świat za pomocą focusingu (odświeżenie). Następnie poświęcimy czas na spotkanie, w przyjazny sposób, z krytyczną częścią nas samych. Zbadamy też, jak możemy pomóc naszym klientom poradzić sobie z z ich wewnętrznymi krytykami. Kluczowy element polega na znalezieniu optymalnej równowagi miedzy przerwaniem identyfikacji i integracją krytyka wewnętrznego.

X