CIAŁO, UMYSŁ, DUSZA – Jak siebie traktujesz?

W jaki sposób pan/pani traktuje samego siebie? – na to pytanie moi pacjenci odpowiadają z reguły: „dobrze”, „źle” albo „nie wiem”. Nawet wysoce świadomi siebie ludzie rzadko zdają sobie sprawę, w jaki sposób postępują ze sobą. Relacja jest tak bliska, a przejawów zachowań tak wiele!