Badanie po treningu interpersonalnym

  KOD OSOBY BADANEJ

  (pierwsze dwie litery imienia i pierwsze dwie litery nazwiska Państwa dziadka – litery drukowane):

  Dane podstawowe

  ISS-E
  © Robert L. Hatcher & Daniel T. Rogers
  polska adaptacja Beata Zarzycka, Dorota Szostek & Barbara Krasiczyńska
  v. 20200211

  Proszę przeczytać dokładnie wszystkie stwierdzenia i ustosunkować się do nich, określając stopień, w jakim opisują one Pani/Pana doświadczenia. W tym celu proszę zaznaczyć odpowiednią cyfrę na skali od 0 do 5, przyjmując, że 0 oznacza w ogóle mnie nie opisuje, a 5 oznacza całkowicie mnie opisuje, natomiast cyfry: 1, 2, 3, 4 oznaczają odpowiedzi pośrednie.

  0 - w ogóle mnie nie opisuje
  5 - całkowicie mnie opisuje

  1. Cieszę się gdy jestem wśród ludzi.?

  012345

  2. Jestem serdeczny w stosunku do innych ludzi.

  012345

  3. Nie żałuję czasu, żeby być z innymi.

  012345

  4. Poznawanie nowych ludzi jest dla mnie ekscytujące.

  012345

  5. Potrafię błyszczeć między ludźmi.

  012345

  6. Czuję się komfortowo gdy mówię otwarcie na swój temat.

  012345

  7. Wychodzę do ludzi, aby nawiązywać z nimi kontakty.

  012345

  8. Ludzie w moim towarzystwie nie czują się spięci.

  012345

  9. Potrafię być bardzo przekonujący.

  012345

  10. Jestem silnym, ale sprawiedliwym liderem.

  012345

  11. Umiem poprosić innych ludzi o to czego potrzebuję.

  012345

  12. Potrafię przejąć przywództwo w grupie.

  012345

  13. Potrafię podjąć decyzję nawet jeśli inni się z nią nie zgadzają.

  012345

  14. Skutecznie spieram się z innymi.

  012345

  15. Potrafię zadbać o siebie, nawet pod presją naglących potrzeb innych osób.

  012345

  16. Jeśli uważam, że inni proszą mnie o zbyt wiele, potrafię im to powiedzieć.

  012345

  17. Potrafię pomagać innym w ich potrzebach, nie zaniedbując własnych.

  012345

  18. Potrafię odmawiać innym.

  012345

  19. Potrafię polegać na sobie kiedy mam problemy z innymi.

  012345

  20. Jest dla mnie ok kiedy nie jestem włączany we wszystkie aktywności.

  012345

  21. Słucham i myślę zanim zareaguję w relacjach.

  012345

  22. Potrafię się zorientować, kiedy inni potrzebują prywatności.

  012345

  23. Potrafię okazać innym zainteresowanie, nie będąc wścibskim.

  012345

  24. Potrafię oprzeć się, gdy inni namawiają mnie, abym sobie pobłażał.

  012345

  25. Jestem zdolny do kompromisu.

  012345

  26. Okazuję wdzięczność za to, co inni dla mnie robią.

  012345

  27. Potrafię współpracować.

  012345

  28. Nie proszę innych o więcej niż mogą mi dać.

  012345

  29. Lubię celebrować osiągnięcia innych.

  012345

  30. Ważne jest dla mnie dawanie innym emocjonalnego wsparcia.

  012345

  31. Kiedy przyjaciele proszę mnie o przysługę, chętnie im pomagam.

  012345

  32. Pomaganie innym ubogaca mnie.

  012345

  IIP-E
  © Stephen Soldz, Simon Budman, Anette Demby & Jocelyn Merry
  polska adaptacja Beata Zarzycka, Barbara Krasiczyńska & Dorota Szostek
  v. 20200211

  Proszę przeczytać dokładnie wszystkie stwierdzenia i ustosunkować się do nich, określając stopień, w jakim opisują one Pani/Pana doświadczenia. W tym celu proszę zaznaczyć odpowiednią cyfrę na skali od 0 do 4, przyjmując, że 0 oznacza w ogóle mnie nie opisuje, a 4 oznacza całkowicie mnie opisuje, natomiast cyfry: 1, 2, 3 oznaczają odpowiedzi pośrednie.

  0 - w ogóle mnie nie opisuje
  4 - całkowicie mnie opisuje

  1. Trudno mi zrozumieć punkt widzenia innej osoby

  01234

  2. Jestem zbyt agresywny w stosunku do innych osób.

  01234

  3. Próbuję nadmiernie kontrolować inne osoby.

  01234

  4. Nadmiernie kłócę się z innymi ludźmi

  01234

  5. Trudno mi wspierać innych w realizacji ich celów życiowych.

  01234

  6. Trudno mi czuć się dobrze kiedy inni są szczęśliwi

  01234

  7. Jestem zbyt podejrzliwy w stosunku do innych ludzi.

  01234

  8. Chcę nadmiernie odgrywać się na ludziach.

  01234

  9. Trudno mi okazywać uczucia w stosunku do innych osób.

  01234

  10. Z trudnością doświadczam miłości do drugiej osoby.

  01234

  11. Trudno mi odczuwać bliskość z innymi

  01234

  12. Trzymam innych ludzi za bardzo na dystans.

  01234

  13. Trudno mi dołączyć się do grupy.

  01234

  14. Mam trudności w nawiązywaniu nowych znajomości.

  01234

  15. Trudno mi nawiązywać kontakty z innymi.

  01234

  16. Trudno jest mi poprosić innych, aby pozostawali ze mną w kontakcie.

  01234

  17. Trudno mi powiedzieć komuś, aby przestał mi przeszkadzać.

  01234

  18. Trudno mi konfrontować się z ludźmi wobec pojawiających się problemów.

  01234

  19. Trudno mi być asertywnym w stosunku do innych osób.

  01234

  20. Trudno mi być stanowczym wtedy, gdy sytuacja tego wymaga.

  01234

  21. Trudno mi okazywać złość innym ludziom.

  01234

  22. Trudno jest mi być asertywnym bez obawy, że zranię czyjeś uczucia.

  01234

  23. Zbyt łatwo inni ludzie przekonują mnie do swoich racji.

  01234

  24. Zbyt łatwo pozwalam innym się wykorzystywać.

  01234

  25. Trudno mi zadbać o siebie, gdy ktoś inny jest w potrzebie.

  01234

  26. Staram się nadmiernie zadowalać innych ludzi.

  01234

  27. Za bardzo przedkładam potrzeby innych ludzi nad moje własne.

  01234

  28. Nadmiernie przeżywam nieszczęścia innych osób.

  01234

  29. Trudno mi dbać o swoją prywatność.

  01234

  30. Jestem nadmiernie wylewny wobec innych osób.

  01234

  31. Nadmiernie staram się być zauważony.

  01234

  32. Nadmiernie opowiadam innym o swoich sprawach osobistych.

  01234


  X