Ankieta zgłoszeniowa – Szkoła Psychoterapii

 

 

 

  Dane osobowe

  Adres zameldowania:

  Adres korespondencyjny:

  Wypełnij, jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT na inne dane, niż podane powyżej

  Wykształcenie – Wymagane wyższe, magisterskie

  Praca

  Wymień chronologicznie podając daty, wszystkie miejsca pracy, stanowiska, staż pracy na danym stanowisku oraz na czym polega praca – opis dotyczy tylko pracy związanej z pomocą psychologiczną lub psychoterapią.

  Dodatkowe pytania


  Czy już starał(a) się Pan/Pani o przyjęcie do Szkoły Psychoterapii Intry?*


  Jeśli tak, to kiedy?

  Czy poza programem studiów, dodatkowo odbywał/a odbywał Pan/Pani jakieś szkolenie w zakresie pomocy psychologicznej lub psychoterapii?

  Jeśli tak to prosimy, opisać każde szkolenie poniżej. Prosimy o podanie nazwy szkolenia, organizatora, ilości godzin i opisania elementów szkolenia

  Czy szkolenie zawierało trening interpersonalny?


  Czy szkolenie zawierało trening terapeutyczny (interpersonalny)?


  Czy niezależnie od szkolenia uczestniczył(a) Pan/Pani w treningu interpersonalnym? Jeśli tak, to ile godzin trwał (orientacyjnie)?

  Czy ma już Pan/Pani własne doświadczenia w udzielaniu pomocy psychologicznej lub prowadzeniu psychoterapii? Jeśli tak to jakie? Gdzie? Od jak dawna? Podaj dokładne daty i miejsca oraz hasłowo opisz na czym polegała Twoja praca.

  Czego chciał(a)by Pan/Pani przede wszystkim nauczyć się w ramach naszej szkoły?Prosimy o rozwinięcie odpowiedzi.

  Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o naszej Szkole?*

  Uwaga

  Jeśli korzystał(a) Pani/Pan lub korzysta z pomocy psychologicznej lub ma Pani/Pan kłopoty psychologiczne, prosimy starannie rozważyć swoją decyzję, jak również sprawdzić z terapeutą lub lekarzem, czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa zajęciach Szkoły, w tym w treningu interpersonalnym i terapeutycznym (ten drugi, w przypadku występowania istotnych kłopotów będzie z pewnością niewystarczający). Wątpliwości możemy też rozważyć podczas rozmowy wstępnej.