Ankieta – Szkoła psychoterapii

Ankieta zgłoszeniowa do Szkoły Psychoterapii

  Dane osobowe

  Adres zameldowania:

  Adres korespondencyjny:

  Wypełnij, jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT na inne dane, niż podane powyżej

  Wykształcenie - Wymagane wyższe, magisterskie

  Praca

  Wymień chronologicznie podając daty, wszystkie miejsca pracy, stanowiska, staż pracy na danym stanowisku oraz na czym polega praca - opis dotyczy tylko pracy związanej z pomocą psychologiczną lub psychoterapią.


  Dodatkowe pytania

  Czy już starał(a) się Pan/Pani o przyjęcie do Szkoły Psychoterapii Intry?*

  Jeśli tak, to kiedy?

  Czy poza programem studiów, dodatkowo odbywał/a odbywał Pan/Pani jakieś szkolenie w zakresie pomocy psychologicznej lub psychoterapii?

  Jeśli tak to prosimy, opisać każde szkolenie poniżej. Prosimy o podanie nazwy szkolenia, organizatora, ilości godzin i opisania elementów szkolenia

  Czy szkolenie zawierało trening interpersonalny?

  Czy szkolenie zawierało trening terapeutyczny (interpersonalny)?

  Czy niezależnie od szkolenia uczestniczył(a) Pan/Pani w treningu interpersonalnym? Jeśli tak, to ile godzin trwał (orientacyjnie)?

  Czy ma już Pan/Pani własne doświadczenia w udzielaniu pomocy psychologicznej lub prowadzeniu psychoterapii? Jeśli tak to jakie? Gdzie? Od jak dawna? Podaj dokładne daty i miejsca oraz hasłowo opisz na czym polegała Twoja praca.

  Czego chciał(a)by Pan/Pani przede wszystkim nauczyć się w ramach naszej szkoły?Prosimy o rozwinięcie odpowiedzi.


  Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o naszej Szkole?*


  Uwaga

  Jeśli korzystał(a) Pani/Pan lub korzysta z pomocy psychologicznej lub ma Pani/Pan kłopoty psychologiczne, prosimy starannie rozważyć swoją decyzję, jak również sprawdzić z terapeutą lub lekarzem, czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa zajęciach Szkoły, w tym w treningu interpersonalnym i terapeutycznym (ten drugi, w przypadku występowania istotnych kłopotów będzie z pewnością niewystarczający). Wątpliwości możemy też rozważyć podczas rozmowy wstępnej.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra K. Jedliński, M. Fijewska, J. Sokół - Jedlińska. D. Fijewski Sp. j. z siedzibą w Warszawie (01-904) przy ul. Bajana 40.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z wystawieniem faktury oraz w celach związanych z uczestnictwem w warsztacie/szkoleniu/treningu/kursie. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowej (newsletter) kierowanej do mnie przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej.


  X