Ankieta zgłoszeniowa – Szkoła Psychoterapii

 

 

  Dane osobowe

  Adres zameldowania:

  Adres korespondencyjny:

  Wypełnij, jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT na inne dane, niż podane powyżej

  Wykształcenie – Wymagane wyższe, magisterskie

  Praca

  Wymień chronologicznie podając daty, wszystkie miejsca pracy, stanowiska, staż pracy na danym stanowisku oraz na czym polega praca – opis dotyczy tylko pracy związanej z pomocą psychologiczną lub psychoterapią.

  Dodatkowe pytania


  Czy posiada Pani/Pan certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień?*


  Jeśli tak, to proszę podać rok jego uzyskania

  Czy uczestniczyła Pani/Pan w innych szkoleniach z zakresu psychoterapii? Jeśli tak, to prosimy opisać każde szkolenie poniżej. Prosimy o podanie nazwy szkolenia, organizatora, ilości godzin i opisania elementów szkolenia.

  Proszę opisać swoje dotychczasowe doświadczenie w pracy terapeutycznej – od ilu lat, w jakich ośrodkach, z jakimi pacjentami, w jakich formach itp.

  Czego chciał(a)by Pan/Pani przede wszystkim nauczyć się w ramach naszej szkoły? Prosimy o rozwinięcie odpowiedzi

  Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o naszej Szkole?*

  Uwaga

  Jeśli korzystał(a) Pani/Pan lub korzysta z pomocy psychologicznej lub ma Pani/Pan kłopoty psychologiczne, prosimy starannie rozważyć swoją decyzję, jak również sprawdzić z terapeutą lub lekarzem, czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa zajęciach Szkoły, w tym w treningu interpersonalnym i terapeutycznym (ten drugi, w przypadku występowania istotnych kłopotów będzie z pewnością niewystarczający). Wątpliwości możemy też rozważyć podczas rozmowy wstępnej.