Ankieta zgłoszeniowa – Studium Terningu Interpersonalego

 

 

 

 

  Dane osobowe

  Adres zameldowania:

  Adres korespondencyjny:

  Wypełnij, jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT na inne dane, niż podane powyżej

  Wykształcenie

  Aktualna aktywność zawodowa (proszę opisać)

  Przygotowanie trenerskie.
  Prosimy opisać cykle szkoleniowe, w których Pan/i uczestniczył/a. Prosimy o podanie nazwy, liczby godzin, prowadzącego.

  W jakich warsztatach rozwoju osobistego brał/a Pan/i udział? Prosimy o podanie nazwy, liczby godzin, nazwiska osoby prowadzącej.

  Czy brał Pan/i udział w treningach interpersonalnych? Prosimy o podanie liczby godzin, daty, miejsca, nazwiska osoby prowadzącej.

  Czy brał Pan inyych kursach, seminariach? Prosimy o podanie nazwy, liczby godzin, daty, miejsca, nazwiska osoby prowadzącej.

  Własne doświadczenia trenerskie (prowadzenie, kotowanie)

  Warsztaty tematyczne – dla jakich klientów (prowadzenie/współprowadzenie/kotowanie)
  Nazwa, liczba godzin, data, miejsce, nazwisko osoby prowadzącej

  Treningi interpersonalne – Nazwa, liczba godzin, data, miejsce, nazwisko osoby prowadzącej.

  Dodatkowe pytania

  Jakie obszary z zakresu pracy treningowej interesują Panią/Pana najbardziej?

  Jakimi motywami kieruje się Pani/Pan starając się o uczestnictwo w Studium Treningu Interpersonalnego?

  Jakie są Pani/Pana szczególne oczekiwania wobec Studium Treningu Interpersonalnego?

  Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o naszej Szkole?*

  Uwaga

  Jeśli korzystał(a) Pani/Pan lub korzysta z pomocy psychologicznej lub ma Pani/Pan kłopoty psychologiczne, prosimy starannie rozważyć swoją decyzję, jak również sprawdzić z terapeutą lub lekarzem, czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa zajęciach Szkoły, w tym w treningu interpersonalnym i terapeutycznym (ten drugi, w przypadku występowania istotnych kłopotów będzie z pewnością niewystarczający). Wątpliwości możemy też rozważyć podczas rozmowy wstępnej.