Ankieta zgłoszeniowa – Podyplomowe Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

 

 

 

  Dane osobowe

  Adres zameldowania:

  Adres korespondencyjny:

  Wypełnij, jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT na inne dane, niż podane powyżej

  Wykształcenie

  Doświadczenie zawodowe

  Czy ma Pan/i własne doświadczenia w udzielaniu pomocy psychologicznej lub prowadzeniu psychoterapii, w tym psychoterapii dzieci i/lub młodzieży?


  Jeśli tak, prosimy opisać każde doświadczenie poniżej. Prosimy o podanie nazwy instytucji/firmy, stanowisko, liczbę przepracowanych godzin.Prosimy o opisanie w punktach wyłącznie instytucjonalnych doświadczeń w tym zakresie (praca/staże/wolontariaty itp.)

  Jakiego rodzaju szkolenie w zakresie psychoterapii ma Pani/Pan za sobą? Prosimy o opisanie każdego szkolenia podając: nazwę szkolenia, organizatora, liczbę godzin, liczbę lat szkolenia.

  Czy uczestniczył/a Pan/i w treningu interpersonalnym?


  Czy uczestniczył/a Pan/i w treningu terapeutycznym?


  Czego chciałaby/chciałby Pan/i przede wszystkim nauczyć się w ramach naszego szkolenia?

  Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o naszym Szkole?*

  Uwaga

  Jeśli korzystał(a) Pani/Pan lub korzysta z pomocy psychologicznej lub ma Pani/Pan kłopoty psychologiczne, prosimy starannie rozważyć swoją decyzję, jak również sprawdzić z terapeutą. Wątpliwości możemy też rozważyć podczas rozmowy wstępnej.